PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Evitar el plagi

El plagi és la falsa atribució d’una obra o de part de la mateixa.

Per tant, és plagi la inclusió en l'obra pròpia d'una part de l’obra d’altri a qui no s’hagi citat.

D'altra banda, el dret de transformació d'una obra és el dret a la seva traducció, adaptació o qualsevol altra modificació en la seva forma de la qual se'n derivi una obra diferent (art. 21 LPI). Exceptuant les obres exemptes de propietat intel·lectual (art. 13 LPI) o que són de domini públic (art. 41 LPI), no es pot transformar cap obra sense l’autorització de l’autor o persona titular dels drets.

L'intent d'ocultació del plagi de vegades comporta la modificació d'una obra sense l'autorització ni el reconeixement de l'autor original, la qual cosa vulnera tant el seu dret moral com de transformació.

Tenint en compte l’objecte de protecció recollit a l'article 10 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI) , cal considerar que hi ha diversos tipus de documents que poden ser objecte de plagi:

 • Obres científiques i literàries: llibres, informes, conferències, articles de revistes,...
 • Obres dramàtiques i teatrals
 • Obres cinematogràfiques i audiovisuals
 • Composicions musicals
 • Obres artístiques, fotogràfiques i plàstiques: imatges, gravats, escultures, pintures, dibuixos,...
 • Projectes, plànols, maquetes i dissenys d’obres arquitectòniques o d’enginyeria
 • Gràfics, mapes  i dissenys topogràfics, geogràfics i científics
 • Programes d’ordinador
 • Bases de dades, pàgines web i obres multimèdia

En canvi, no es considera plagi els treballs o idees originals, el coneixement comú ni la recopilació dels resultats d'una investigació original.

Com a creador d'una obra nova has de tenir en compte que, per evitar un possible plagi, només pots incloure idees d'altres autors, fragments d'obres o imatges de terceres persones a mode de citació.

Per tant, sempre has d'anotar la referència bibliogràfica de les fonts consultades i/o citades, la qual cosa et permetrà incloure la bibliografia al final de la teva obra (bibliografia que permetrà als lectors la localització de les fonts originals).

  Citar i elaborar la bibliografia

  En qualsevol cas, tal com estableix l'article 32.1 LPI, només pots reproduir fragments d’obres divulgades (o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu) a mode de citació o ressenya quan compleixis tots aquests requisits:

  • El nou document on s'inclou el fragment citat ha de fer-se amb finalitat docent o d’investigació.
  • La quantitat de l’obra original utilitzada ha de ser prou mesurada.
  • El fragment o imatge ha d'usar-se a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític.
  • S’ha d’indicar la font original i el nom de l'autor.

  En relació als documents obtinguts d'una base de dades o paquet editorial contractat mitjançant una llicència d'ús, recorda que només pots emprar-los respectant les condicions establertes al contracte signat amb el proveïdor.

  Per exemple, en el cas de les imatges, no pots reproduir una fotografia obtinguda d'una base de dades de fotografies si la corresponent llicència d'ús no ho permet.

  Una de les eines que s’utilitzen per a la detecció de plagi són els programes informàtics creats amb aquesta finalitat, entre els quals el professorat i PTGAS de la UPC disposa del programari Ouriginal.
   

  Ouriginal: guia d'ús

  Altres programes gratuïts que pots trobar a la xarxa són:

  AntiPlagiarist 1.8

  detecta entre d'altres els formats HTML, DOC, TXT i WPD.

  CopyGator

  permet monitoritzar els RSS feeds propis i localitzar els llocs on s'han publicat els continguts propis

  Copyscape

  ofereix una revisió de textos que es troben al web.

  DOC Cop
   

  genera informes que mostren la correlació i coincidències entre documents o entre un document i la web.

  Dupli Checker
   

  localitza textos que es puguin trobar a pàgines webs, amb la possibilitat de limitar la cerca a un motor de cerca concret.

  JPlag:

  troba semblances entre conjunts de fitxers de codi font, la qual cosa permet detectar el plagi de programes informàtics.

  Moss (Measure of Software Similarity)

  determina la similitud de programes informàtics.
  PaperRater detector de plagi i corrector gramatical
  Plagiarism Software detecta coincidències a partir d'un text o fitxer, amb la possible exclusió d'una URL concreta

  Plagiarisma

  detecta coincidències a partir d'un text, fitxer i/o URL concreta

  Plagium

  cerca un text concret a la xarxa i retorna els documents trobats on apareix un contingut exacte o similar.

  The Plagiarism Checker

  dissenyat per a la University of Maryland at College Park (Department of Education) que facilita les adreces web on apareix un text prèviament introduït per l'usuari.
  Quetext detecta coincidències a partir de textos concrets
  WCopyfind un cop especificats els documents que es volen contrastar, proporciona uns informes en format html on es mostren les frases coincidents subratllades

  Altres programes comercials de detecció de plagi són:

   

  CopyCatch Glatt Plagiarism EVE Plagiarism Detection System Grammarly
  iThenticate Plagiarism Detect Turnitin Ouriginal

   

  Lumen és una base de dades que ofereix informació sobre la presumpta difusió de continguts a la xarxa sense autorització del corresponent titular.

  Aquest projecte de recerca recull principalment peticions de retirada de continguts en línia, enviades a editors de continguts i proveïdors de serveis, de les quals se'n detalla qui ha fet la petició i per què (sense autenticar la procedència de l’avís ni fer cap judici sobre la validesa de la reclamació feta).

  Contràriament al que s’acostuma a pensar no és necessari fer cap tràmit administratiu per registrar l’autoria d’una obra.

  No obstant això, existeixen diversos mitjans amb què els autors que ho desitgin poden registrar les seves obres, identificar-les de forma única, així com atorgar-hi llicències d'ús amb què detallar els usos permesos als seus usuari

  Protegir l'autoria de les publicacions


  Darrera actualització: 27/05/2024