INVESTIGADORS

Signatura i filiació institucional

Quan signis els articles i treballs acadèmics, utilitza la mateixa signatura i menciona sempre la UPC. Segueix les següents pautes per a indicar la filiació institucional i les recomanacions per al teu nom personal.

També és important que disposis del codi ORCID i d'altres identificadors únics d’autor: Scopus Author ID, Web of Science Rearcher IDGoogle Scholar, etc.

Pautes per a la filiació institucional

Filiació completa i abreujada

D'acord amb el Manual d'identitat gràfica corporativa de la UPC i la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual vigent, el nom oficial de la Universitat és, a tots els efectes i per a totes les llengües

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC)

Addicionalment al nom de la institució, es pot afegir la unitat estructural també amb la forma completa seguida de l'acrònim entre parèntesi:

Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 

Nivells estructurals

La menció de la universitat pot anar precedida d'una o més unitats, seguint l'ordre següent:   

 1. Departament
 2. Grup de recerca
 3. Institut de recerca
 4. Laboratori de recerca
 5. Centre de recerca
 6. Càtedra
 7. Servei universitari
 8. Centre docent

Tots aquests elements de la filiació institucional han de separar-se amb comes. Posteriorment, cal indicar l'adreça postal.

Per localitzar el nom normalitzat i les sigles de les unitats estructurals, consulta de la Nomenclatura multilingüe de la UPC

Exemples
 • Departament d’Arquitectura de Computadors (DAC), Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Campus Nord, Edif. D6, C. Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona, Spain
 • Departament d'Enginyeria Química (EQ), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Campus Sud, Edif. PG, Av. Diagonal, 647, 08028 Barcelona, Spain
 • Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC), Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Campus Sud, Edif. H, Av. Diagonal, 647, 08028 Barcelona, Spain 
 • Departament de Matemàtica Aplicada III (MA3), Laboratori de Càlcul Numèric (LaCàN), Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Campus Nord, Edif. C2, C. Jordi Girona, 1-3, 08034 B

Han d'indicar Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):

 • Tots els membres de la comunitat universitària de la UPC quan signen les publicacions derivades de les activitats docents, de recerca i de gestió.  
 • Els investigadors Juan de la Cierva, Joan OróBeatriu de Pinós, Marie Curie i Ramón y Cajal que desenvolupen la seva recerca a la UPC.
 • Els estudiants de doctorat quan publiquen articles que formen part de la tesi per compendi o del seu doctorat.   
 • El personal docent i investigador en el marc del programa Serra Húnter.  A més, haurà d'incloure en els agraïments de la publicació el text:  "The author (o el seu nom si són varis autors) is a Serra Húnter Fellow."
 • Els investigadors d'entitats alienes vinculats a la UPC

Filiació institucional i dobles vinculacions

D'acord amb l'article 17 de la Normativa reguladora de les entitats vinculades de recerca (EVR) de la UPC aprovat per CG 01/04/2020,

[1] Departament de Teoria del Senyal i Telecomunicacions (TSC), Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB),  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Campus Nord, Edific. D4, Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona, Spain

[2] ICFO-Institut de Ciències Fotòniques, BIST-The Barcelona Institute of Science and Technology, Av. Carl Friedrich Gauss 3, 08860 Castelldefels (Barcelona), Spain

[1] Departament de Matemàtiques, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Diagonal 647, Barcelona, Spain 

[2] [Nom empresa], [Adreça empresa], [Codi postal Localitat], Spain 

 

[1] Departament de Matemàtiques, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Diagonal 647, Barcelona, Spain 

[2] ICREA, Pg. Lluis Companys 23, 08010 Barcelona, Spain

 

Investigadors d'entitats alienes a la UPC i que estan vinculats a la UPC, d'acord amb l'article 7.3 apartat e) de la Normativa reguladora del personal vinculat UPC aprovat per CG 03/02/2016.

[1] Grup Química Quàntica de Materials (GQQM), Facultat de Química, Universitat de Barcelona (UB), c/Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona, Spain 

[2] Departament de Teoria del Senyal i Telecomunicacions (TSC), Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Campus Nord, Edific. D4, Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona, Spain   

 

 

Recomanacions per al nom personal

Les següents recomanacions són una adaptació i resum del Manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas.

Quan triïs la forma de signar les publicacions, tingues present:

 • Utilitza sempre la mateixa signatura en totes les publicacions.
 • Moltes bases de dades consideren com a cognom la darrera paraula del nom personal i abreugen els elements restants a la seva inicial. Exemple: el nom “Andrés García Pérez” queda incorrectament indexat sota la forma “Pérez, A. G.”. Per tal d’evitar aquest error, inclou un guionet entre aquells elements que la base de dades no ha de separar: Andrés García-Pérez.

Noms de pila

Si tens un nom compost (Josep Maria, Anna Maria...), signa les publicacions amb el primer nom complet i la inicial del segon. Així, la base de dades ja no interpreta la inicial del segon nom com un cognom:

 • Josep M.
 • Anna M.

Si vols incloure el segon nom, posa un guionet d’unió entre cadascun dels elements per indicar als sistemes d’indexació que tots ells formen part del nom, no del cognom:

 • Josep-Maria
 • Anna-Maria
 • J.-Maria
 • A.-Maria

Quan el teu nom inclou un guionet entre els elements del nom compost (Jan-Suen, Jean-Paul...), el pots conservar seguint els mateixos criteris anteriors:

 • Jan-Suen Porcel
 • Jan-S. Porcel
 • J.-Suen Porcel

Si el nom compost està unit per partícules, com articles o preposicions (Maria del Carme, Maria dels Àngels...), millor ometre'ls en la signatura, ja que generen problemes d’indexació i recuperació. Seguint els exemples, utilitza:

 • Maria C.
 • Maria A. 

Tot i això, si vols mantenir la integritat del nom, posa un guionet d’unió entre cada element per indicar als sistemes d’indexació que tots ells formen part del nom i no del cognom:

 • Maria-del-Carme
 • Maria-del-C.
 • M.-del-Carme
 • Maria-dels-Àngels
 • Maria-dels-A.
 • M.-dels-Àngels

Cognoms

Si inclous els dos cognoms a la signatura, pràctica que recomanem si tens un primer cognom freqüent, afegeix un guionet entre els dos cognoms per evitar una indexació incorrecta a les bases de dades pel darrer cognom. Així el guionet indica que el primer cognom no és el segon element d’un nom compost:

 • Adrià Pérez-González

Si el teu cognom conté guionets, no separis els elements que ja es troben units.

Per exemple, amb un nom com “Amèlia Balcells-Rocha Valero” cal emprar la forma “Amèlia Balcells-Rocha” si es vol signar amb un sol cognom. En canvi, amb el nom “Amèlia Balcells Rocha-Valero” s'usarà la forma “Amèlia Balcells” per fer el mateix. 

Per mantenir les partícules dels cognoms (articles, preposicions…), inclou un guionet entre ells:

 • Pere de-la-Vega
 • Amèlia la-Banda
 • Ernest Masó-i-Giner

En aquest cas, els noms seran indexats per aquestes partícules (de la Vega, la Banda...). Per tant, si vols ser indexat pel cognom sense partícula (Vega, Banda...) l'has d’ometre a la seva signatura:

 • Pere Vega
 • Amèlia Banda
 • Ernest Masó-Giner 

Per tal d'establir unes pautes a l'hora de signar de forma uniforme els treballs científics i evitar problemes d'identificació d'autories, la FECYT va publicar el Manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas.


Darrera actualització: 04/04/2024