FORMULARI D'INFORMACIó ESPECIALITZADA

Formulari d'Informació Especialitzada

Dades personals
Dades de la consulta

Exemples:

  • Puc incloure una fotografia o dibuix d'un altre autor al meu article?
  • Què és una llicència Creative Commons?
  • Puc dipositar un article ja publicat a UPCommons?
  • Quina versió he d'adjuntar a DRAC per complir amb la normativa UPC sobre punts PAR, la Llei de la ciència i l'Horitzó 2020?
  • Estic preparant la documentació per acreditar-me i necessitaria saber si la revista X estava inclosa al JCR l'any 2004 i el seu índex d'impacte.
  • M'agradaria trobar literatura que tracti quina incidència té la reducció del temps de viatge del transport urbà en el sector serveis.