INVESTIGADORS

Ciència oberta a la UPC

Ciència oberta a la UPC

La ciència oberta és un canvi de model en la manera de fer recerca:

 • implica una visió més oberta en totes les fases d'una investigació: el disseny del projecte, la recollida de dades, l'avaluació i publicació de resultats...
 • potencia valors com la col·laboració, la transparència, la reutilització i la difusió del coneixement.  
La ciència oberta implica un canvi estructural de tots els agents involucrats: el personal investigador, les agències finançadores, les universitats, la ciutadania. És un repte a curt termini per les institucions de recerca com les universitats.

Polítiques i recomanacions en Ciència Oberta

 

Jornades Ciència Oberta a la UPC

Recursos i polítiques a la UPC per a la publicació científica en obert

 

  Quins són els nous reptes a nivell Europeu i mundials?

   

  Les dades de recerca han de ser FAIR:

  • Findable: trobables
  • Accessible: accessibles
  • Interoperable: interoperable
  • Reusable: reutilitzables 

  Amplia informació a:

  Consulta també:

  A nivell europeu i estatal s'estan impulsant diferents iniciatives en relació a les infraestructures de recerca

   

  EOSC (European Open Science Cloud)

  Infrastructura creada per la Comissió Europea al 2016 amb l'objectiu que els membres de la comunitat científica puguin emmagatzemar, gestionar i accedir a dades i recursos científics digitals en un entorn segur i accessible.

  Lectures: 

  Infrastruturas TIC para Open Science a nivell nacional (ICTS)

  • RES: infrastructura coordinada per el BSC
  • RedIRIS

  El sistema actual d'avaluació de la recerca es basa principalment en el factor d'impacte de les revistes i no afavoreix la implementació de la ciència oberta.  Per aquest motiu, la Comissió Europea insta als òrgans finançadors, a les agències d'avaluació i a les universitats a establir nous criteris, públics, transparents i adaptats per disciplines per reconèixer el personal investigador seguint: 

  i i ha elaborat l'acord sobre la reforma de l'avaluació de la recerca:

  En el document Next-generation metrics: responsible metrics and evaluation for open science, el grup d’experts en Altmetrics descriu com avançar en mètriques de nova generació en el context de la ciència oberta.

  A la UPC la normativa sobre l'avaluació de la recerca contempla diferents indicadors. 

  Altres mètriques per a publicacions: 

  •  visites a la versió de l'editor i al repositori UPCommons
  •  descàrregues de les versions de l'editor i del repositori UPCommons
  •  mencions als social media: Twitter, Mendeley, Blogs, Media
  •  articles altament citats segons ESI

  Producció científica d'un grup o projecte de recerca: 

  • percentatge de publicacions en accés obert

  Més informació:

  Les bones pràctiques en recerca es basen en principis fonamentals de la integritat de la recerca. 
   

  A la UPC, el Comitè d'ètica té entre altres, la finalitat d'assessorar en els aspectes ètics de la recerca i ha impulsat tant el Codi ètic, com el Codi d'integritat en la recerca de la UPC. 

  La ciència ciutadana és la participació oberta del públic general en els processos i activitats de recerca. 

  El Portal de ciència ciutadana de la UPC presenta: 

  • tots els projectes de recerca que requereixen la col·laboració de la ciutadania per obtenir resultats
  • un conjunt de recursos adreçats al personal investigador per implicar la ciutadania en els seus projectes

  L’educació en obert respon a una nova manera com les persones han de produir, compartir i construir el coneixement facilitant recursos educatius de qualitat en obert.

  A la UPC el portal Aprèn incrementar la publicació en accés obert dels continguts docents elaborats pel personal docent i investigador (PDI) millorant la seva visibilitat i impacte.

   

  El canvi de cultura cap a la ciència oberta implica promoure la formació de tota la comunitat universitària per desenvolupar habilitats, especialment en els àmbits de: 

  • la publicació científica en obert
  • les dades de recerca FAIR
  • la integritat de la recerca
  • la ciència ciutadana 

  El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius dins l'oferta formativa de l'Institut de Ciències de l'Educació i l'Àrea de Recerca ofereixen cursos en habilitats de ciència oberta.

  Possibles accions del personal investigador per incorporar la ciència oberta en l'activitat de recerca

  • Publicar en accés obert els resultats de la recerca: articles, participacions a congressos 
  • Assegurar que les dades de recerca siguin FAIR 
  • Fer participar la ciutadania en els projectes de recerca 
  • Seguir els còdis ètics d'integritat de la recerca 
  • Difondre els resultats a les xarxes socials

       


  Darrera actualització: 23/09/2022