INVESTIGADORS

Ciència oberta a la UPC

Ciència oberta a la UPC

La ciència oberta és un canvi de model en la manera de fer recerca:

 • implica una visió més oberta en totes les fases d'una investigació: el disseny del projecte, la recollida de dades, l'avaluació i publicació de resultats...
 • potencia valors com la col·laboració, la transparència, la reutilització i la difusió del coneixement.  
La ciència oberta implica un canvi estructural de tots els agents involucrats: el personal investigador, les agències finançadores, les universitats, la ciutadania. És un repte a curt termini per les institucions de recerca com les universitats.

Polítiques i recomanacions en Ciència Oberta

Recursos i polítiques a la UPC per a la publicació científica en obert

 

  Quins són els nous reptes a nivell Europeu i mundials?

   

  Les dades de recerca han de ser FAIR:

  • Findable: trobables
  • Accessible: accessibles
  • Interoperable: interoperable
  • Reusable: reutilitzables 

  Amplia informació a:

  Consulta també:

  A nivell europeu i estatal s'estan impulsant diferents iniciatives en relació a les infraestructures de recerca

   

  EOSC (European Open Science Cloud)

  Infrastructura creada per la Comissió Europea al 2016 amb l'objectiu que els membres de la comunitat científica puguin emmagatzemar, gestionar i accedir a dades i recursos científics digitals en un entorn segur i accessible.

  Infrastruturas TIC para Open Science a nivell nacional (ICTS)

  • RES: infrastructura coordinada per el BSC
  • RedIRIS

  El sistema actual d'avaluació de la recerca es basa principalment en el factor d'impacte de les revistes i no afavoreix la implementació de la ciència oberta.  Per aquest motiu, la Comissió Europea insta als òrgans finançadors, a les agències d'avaluació i a les universitats a establir nous criteris, públics, transparents i adaptats per disciplines per reconèixer el personal investigador. Aquests haurien de seguir les iniciatives: 

  En el document Next-generation metrics: responsible metrics and evaluation for open science, el grup d’experts en Altmetrics descriu com avançar en mètriques de nova generació en el context de la ciència oberta.

  A la UPC la normativa sobre l'avaluació de la recerca contempla diferents indicadors. 

  Més informació:

  Les bones pràctiques en recerca es basen en principis fonamentals de la integritat de la recerca. 
   

  A la UPC, el Comitè d'ètica té entre altres, la finalitat d'assessorar en els aspectes ètics de la recerca. Està impulsant tant el Codi ètic de la UPC, com el Codi d'integritat en la recerca UPC basat en el The European Code of Conduct for Research Integrity.

  La ciència ciutadana és la participació oberta del públic general en els processos i activitats de recerca. 

  El Portal de ciència ciutadana de la UPC presenta: 

  • tots els projectes de recerca que requereixen la col·laboració de la ciutadania per obtenir resultats
  • un conjunt de recursos adreçats al personal investigador per implicar la ciutadania en els seus projectes

  L’educació en obert respon a una nova manera com les persones han de produir, compartir i construir el coneixement facilitant recursos educatius de qualitat en obert.

  A la UPC el portal Aprèn incrementar la publicació en accés obert dels continguts docents elaborats pel personal docent i investigador (PDI) millorant la seva visibilitat i impacte.

   

  El canvi de cultura cap a la ciència oberta implica promoure la formació de tota la comunitat universitària per desenvolupar habilitats, especialment en els àmbits de: 

  • la publicació científica en obert
  • les dades de recerca FAIR
  • la integritat de la recerca
  • la ciència ciutadana 

  El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius dins l'oferta formativa de l'Institut de Ciències de l'Educació i l'Àrea de Recerca ofereixen cursos en habilitats de ciència oberta.

  Possibles accions del personal investigador per incorporar la ciència oberta en l'activitat de recerca

  • Publicar en accés obert els resultats de la recerca: articles, participacions a congressos 
  • Assegurar que les dades de recerca siguin FAIR 
  • Fer participar la ciutadania en els projectes de recerca 
  • Seguir els còdis ètics d'integritat de la recerca 
  • Difondre els resultats a les xarxes socials

       


  Darrera actualització: 22/11/2021