INVESTIGADORS

Ciència oberta a la UPC

Contacte i suport: ciencia.oberta@upc.edu

 

V Jornada de Ciència Oberta UPC

El pròxim 21 de juny de 2024 es celebrarà la V Jornada UPC de Ciència Oberta.

L'acte se celebrarà a la Sala d'Actes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de 9 a 13:45h.

 

Convocatòria I Premi UPC Ciència oberta

Participació oberta a qualsevol membre de la comunitat universitària de la UPC que realitza activitats de recerca i/o docència i que hagi treballat amb ciència oberta.

 

Ciència Oberta UPC

La ciència oberta és un canvi de model en la manera de fer recerca:

 • implica una visió més oberta en totes les fases d'una investigació: el disseny del projecte, la recollida de dades, l'avaluació i publicació de resultats...
 • potencia valors com la col·laboració, la transparència, la reutilització i la difusió del coneixement.  
 • implica un canvi estructural de tots els agents involucrats: el personal investigador, les agències finançadores, les universitats, la ciutadania. És un repte a curt termini per les institucions de recerca com les universitats.
Des de l’1 de maig, el professor Rafael Vidal Ferré és el delegat del rector en Ciència Oberta i Ciència Ciutadana, un nomenament que suposa un pas més en el compromís de la Universitat per adoptar aquest paradigma col·laboratiu, transparent i obert de cara a avançar en el coneixement científic i tecnològic, i contribuir al compromís social de la Universitat.

El 5 de juliol de 2023 el Consell de Govern de la UPC va aprovar el seu:
 

Polítiques i recomanacions en Ciència Oberta

 

 

Jornades Ciència Oberta a la UPC

Recursos i polítiques a la UPC per a la publicació científica en obert

 

  Quins són els nous reptes a nivell Europeu i mundials?

   

  Les dades de recerca han de ser FAIR:

  • Findable: trobables
  • Accessible: accessibles
  • Interoperable: interoperable
  • Reusable: reutilitzables 

  Amplia informació a:

  Consulta també:

  La ciència ciutadana és la participació oberta del públic general en els processos i activitats de recerca. 

  El Portal de ciència ciutadana de la UPC presenta: 

  • tots els projectes de recerca que requereixen la col·laboració de la ciutadania per obtenir resultats
  • un conjunt de recursos adreçats al personal investigador per implicar la ciutadania en els seus projectes

  Les bones pràctiques en recerca es basen en principis fonamentals de la integritat de la recerca. 
   

  A la UPC, el Comitè d'ètica té entre altres, la finalitat d'assessorar en els aspectes ètics de la recerca i ha impulsat tant el Codi ètic, com el Codi d'integritat en la recerca de la UPC. 

  El canvi de cultura cap a la ciència oberta implica promoure la formació de tota la comunitat universitària per desenvolupar habilitats, especialment en els àmbits de: 

  • la publicació científica en obert
  • les dades de recerca FAIR
  • la integritat de la recerca
  • la ciència ciutadana 

  El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius dins l'oferta formativa de l'Institut de Ciències de l'Educació ofereix un curs en habilitats en ciència oberta.

  Accés a Tutorials de ciència oberta elaborats per altres universitats o per projectes finançats per la Comissió Europea.

   

   

  El sistema actual d'avaluació de la recerca es basa principalment en el factor d'impacte de les revistes i no afavoreix la implementació de la ciència oberta. Per aquest motiu, la Comissió Europea insta als òrgans finançadors, a les agències d'avaluació i a les universitats a establir nous criteris, públics, transparents i adaptats per disciplines per reconèixer el personal investigador seguint: 

  i ha impulsat la Coalition for Advancing Research Assessment (COARA) de la qual la UPC forma part. 

  En el document Next-generation metrics: responsible metrics and evaluation for open science, el grup d’experts en Altmetrics descriu com avançar en mètriques de nova generació en el context de la ciència oberta.

  A la UPC la normativa sobre l'avaluació de la recerca contempla diferents indicadors. Més informació sobre indicadors bibliomètrics i acreditacions.informació

  Altres mètriques per les publicacions: 

  •  visites a la versió de l'editor i al repositori UPCommons
  •  descàrregues de les versions de l'editor i del repositori UPCommons
  •  mencions als social media: Twitter, Mendeley, Blogs, Media
  •  articles altament citats segons ESI

  Producció científica d'un grup o projecte de recerca: 

  • percentatge de publicacions en accés obert

  Més informació:

  L’educació en obert respon a una nova manera com les persones han de produir, compartir i construir el coneixement facilitant recursos educatius de qualitat en obert.

  A la UPC:

   

  A nivell europeu i estatal s'estan impulsant diferents iniciatives en relació a les infraestructures de recerca

   

  EOSC (European Open Science Cloud)

  Infrastructura creada per la Comissió Europea al 2016 amb l'objectiu que els membres de la comunitat científica puguin emmagatzemar, gestionar i accedir a dades i recursos científics digitals en un entorn segur i accessible.

  • EOSC
  • El CSUC i el CORA.Repositori de Dades de Recerca (RDR) han assolit un avenç significatiu al convertir-se en proveïdors oficials de serveis dins de l'EOSC, contribuint activament a l'avanç de la recerca, impulsant la reutilització de dades i promocionant els valors de la ciència oberta en benefici de la comunitat científica en general.

  Lectures: 

  Infrastruturas TIC para Open Science a nivell nacional (ICTS)

  • RES: infrastructura coordinada per el BSC
  • RedIRIS

  Possibles accions del personal investigador per incorporar la ciència oberta en l'activitat de recerca

  • Publicar en accés obert els resultats de la recerca: articles, participacions a congressos 
  • Assegurar que les dades de recerca siguin FAIR 
  • Fer participar la ciutadania en els projectes de recerca 
  • Seguir els còdis ètics d'integritat de la recerca 
  • Difondre els resultats a les xarxes socials

       


  Darrera actualització: 27/05/2024