INVESTIGADORS

Termòmetre accés obert UPC

El termòmetre de l'accés obert de la UPC té per objectiu monitoritzar els resultats de la publicació en obert de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i mostrar si la publicació en obert creix, disminueix o s'estabilitza.

Per a les principals publicacions acadèmiques, el termòmetre mostra el nombre de publicacions en obert a UPCommons, el Dipòsit Institucional de la UPC en relació al nombre total de publicacions de la comunitat universitària. La informació s’actualitza anualment.

Articles de revista

Aquest indicador mostra el nombre d’articles de revista en obert a partir de les dades contingudes en els sistemes d’informació corporatius de la UPC DRAC, el Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica i UPCommons.

Dades absolutes:

Any Articles en accés obert Total articles publicats
2011 451 2.540
2012 496 2.638
2013 566 2.558
2014 774 2.560
2015 1.907 2.420
2016 1.953 2.379
2017 1.928 2.307
2018 1.852 2.309

 

Metodologia:

 • El nombre total d’articles de revista publicats anualment per la UPC s’extreu de DRAC
 • El nombre d’articles de revista publicats anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons
 • Els articles amb període d'embargament es consideren en accés obert.
 • Dades obtingudes al juny de 2019.
 • Per consultar el nombre d'articles UPC publicats en revistes d'accés obert pures o híbrides i en repositoris institucionals o temàtics, consulta l'Observatori de l'Accés Obert. 

Llibres 

Aquest indicador mostra el nombre de llibres publicats en obert per Iniciativa Digital Politècnica

 

Dades absolutes:

Any Llibres en accés obert Total llibres publicats
2011 17 25
2012 15 18
2013 21 24
2014 10 19
2015 21 29
2016 19 22
2017 23 30
2018 16 19

Metodologia:

 • Les dades referents al total de llibres publicats per la UPC així com al seu embargament s'extreuen de l'aplicació Editecwin, de suport a la gestió editorial.
 • Les dades referents al nombre de llibres disponibles ja en accés obert s’extreuen d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • Es consideren llibres en accés obert, tant els que disposen d’un període d’embargament, com aquells ja accessibles al dipòsit institucional. 
 • Dades obtingudes al juny de 2019.
   

Tesis doctorals:

Aquest indicador mostra el nombre de tesis doctorals llegides a la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any Tesis en accés obert Total tesis llegides 
2011 148 307
2012 297 355
2013 337 344
2014 342 355
2015 370 390
2016 502 508
2017 323 337
2018 277 304

Metodologia:

 • El nombre de tesis doctorals llegides anualment a la UPC s’obté de Servei de Gestió Acadèmica.
 • El nombre de tesis doctorals disponibles anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • També es consideren en accés obert les tesis doctorals amb embargament.
 • Dades obtingudes al juny 2019.

 

Treballs Final de Grau

Aquest indicador mostra el nombre de Treballs Final de Grau (TFG) presentats a la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any TFG en accés obert Total TFG's presentats 
2011 230 294
2012 353 533
2013 642 1.207
2014 970 1.848
2015 1.360 2.814
2016 1.585 3.281
2017 1.461 3.627

 

 

Metodologia:

 • El nombre de Treballs Final de Grau presentats anualment a la UPC s’obté del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.
 • El nombre de Treballs Final de Grau disponibles anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • També es consideren en accés obert els Treballs Final de Grau amb embargament.
 • Les dades 2018 es presentaran en la propera actualització.  
 • Dades obtingudes al juny de 2019.  

 

Projectes finals de màster oficial 

Aquest indicador mostra el nombre de Projectes Final de Màster Oficial (PFMO) presentats a la UPC disponibles en accés obert.

 

Dades absolutes:

Any PFMO's en accés obert Total PFMO's presentats 
2011 537 1.007
2012 524 1.025
2013 516 953
2014 507 922
2015 506 881
2016 678 1.228
2017 805 1.569

Metodologia:

 • El nombre de Projectes Final de Màster Oficial presentats anualment a la UPC s’obté del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.
 • El nombre de Projectes Final de Màster Oficial disponibles anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • També es consideren en accés obert els Projectes Final de Màster Oficial amb embargament.
 • Les dades 2018 es presentaran en la propera actualització.  
 • Dades obtingudes al juny 2019.

Darrera actualització: 09/10/2019