INVESTIGADORS

Termòmetre accés obert UPC

El termòmetre de l'accés obert de la UPC té per objectiu monitoritzar els resultats de la publicació en obert de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i mostrar si la publicació en obert creix, disminueix o s'estabilitza.

Per a les principals publicacions acadèmiques, el termòmetre mostra el nombre de publicacions en obert a UPCommons, el Dipòsit Institucional de la UPC en relació al nombre total de publicacions de la comunitat universitària. La informació s’actualitza anualment.

Articles de revista

Aquest indicador mostra el nombre d’articles de revista en obert a partir de les dades contingudes en els sistemes d’informació corporatius de la UPC DRAC, el Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica i UPCommons.

Dades absolutes:

Any Articles en accés obert Total articles publicats
2011 611 2.549
2012 674 2.661
2013 836 2.577
2014 904 2.579
2015 1.867 2.443
2016 1.866 2.397
2017 1.853 2.338
2018 1.807 2.367
2019 1.438 2.340

 

Metodologia:

 • El nombre total d’articles de revista publicats anualment per la UPC s’extreu de DRAC
 • El nombre d’articles de revista publicats anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons
 • Els articles amb període d'embargament es consideren en accés obert.
 • Dades obtingudes a l'octubre de 2020.
 • Per consultar el nombre d'articles UPC publicats en revistes d'accés obert pures o híbrides i en repositoris institucionals o temàtics, consulta l'Observatori de l'Accés Obert. 

Llibres 

Aquest indicador mostra el nombre de llibres publicats en accés obert per la UPC

 

Dades absolutes:

Any Llibres en accés obert Total llibres publicats
2011 17 25
2012 19 21
2013 25 29
2014 12 20
2015 27 32
2016 25 26
2017 27 29
2018 21 24
2019 49 51

Metodologia:

 • Aquest indicador mostra el nombre de llibres publicats en accés obert per la UPC.
 • Les dades referents al total de llibres publicats per la UPC així com al seu embargament s'extreuen de l'aplicació Editecwin, de suport a la gestió editorial.
 • Les dades referents al nombre de llibres disponibles ja en accés obert s’extreuen d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • Es consideren llibres en accés obert, tant els que disposen d’un període d’embargament, com aquells ja accessibles al dipòsit institucional. 
 • Dades obtingudes a l'octubre de 2020.
   

Tesis doctorals:

Aquest indicador mostra el nombre de tesis doctorals llegides a la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any Tesis en accés obert Total tesis llegides 
2011 148 307
2012 297 355
2013 337 344
2014 342 355
2015 370 390
2016 502 508
2017 323 337
2018 277 304
2019 296 328

Metodologia:

 • El nombre de tesis doctorals llegides anualment a la UPC s’obté del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.
 • El nombre de tesis doctorals disponibles anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • Dades obtingudes a l'octubre de 2020.

 

Treballs Final de Grau

Aquest indicador mostra el nombre de Treballs Final de Grau (TFG) presentats a la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any TFG en accés obert Total TFG's presentats 
2011 230 294
2012 353 533
2013 642 1.207
2014 970 1.848
2015 1.360 2.814
2016 1.585 3.281
2017 1.461 3.627
2018 1.535 3.778

 

 

Metodologia:

 • El nombre de Treballs Final de Grau presentats anualment a la UPC s’obté del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.
 • El nombre de Treballs Final de Grau disponibles anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • També es consideren en accés obert els Treballs Final de Grau amb embargament.
 • Les dades 2019 es presentaran en la propera actualització.  
 • Dades obtingudes a l'octubre de 2020.  

 

Projectes finals de màster oficial 

Aquest indicador mostra el nombre de Projectes Final de Màster Oficial (PFMO) presentats a la UPC disponibles en accés obert.

 

Dades absolutes:

Any PFMO's en accés obert Total PFMO's presentats 
2011 537 1.007
2012 524 1.025
2013 516 953
2014 507 922
2015 506 881
2016 678 1.228
2017 805 1.569
2018 780 2.390

Metodologia:

 • El nombre de Projectes Final de Màster Oficial presentats anualment a la UPC s’obté del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.
 • El nombre de Projectes Final de Màster Oficial disponibles anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • També es consideren en accés obert els Projectes Final de Màster Oficial amb embargament.
 • Les dades 2019 es presentaran en la propera actualització.  
 • Dades obtingudes a l'octubre de 2020.

Darrera actualització: 14/10/2020