Biblioteques i horaris

Disponibilitat ara:
Biblioteca del Campus de Terrassa
BCT
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Disponibilitat ara:
Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
FME
Disponibilitat ara:
Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona
FNB
Disponibilitat ara:
Grau de disponibilitat
Superior al 75%
Entre 50% - 75%
Entre 25% - 50%
Inferior al 25%
Sense disponibilitat

Actualitat

Productes destacats

Carrusel

Carrusel

Carrusel

La Biblioteca avui

12
biblioteques
1,4 M
visitants
3.442
punts de treball
101
sales de treball en grup
171
portàtils en préstec
875
llibres UPC
30.045
llibres digitals
18.221
revistes electròniques
161
bases de dades
30.291
exàmens
154.813
documents a UPCommons
3688
investigadors a FUTUR