ESTUDIANTS

Servei de préstec de portàtils per hores

T'oferim ordinadors portàtils per treballar durant la teva estada a la biblioteca.

A qui va adreçat

Aquest servei s'adreça exclusivament a:

 • l'estudiantat de grau, màster i als doctorands i doctorandes de la UPC
 • el PDI i PTGAS UPC
 • l'estudiantat de postgrau de la UPC School
 • el personal vinculat a la UPC, PTGAS del grup UPC i membres de les entitats vinculades

Condicions de préstec

Consulta'n les condicions de préstec, les característiques i la disponibilitat a cadascuna de les biblioteques: 

BRGF BCT BCBL BCUM
ETSEIB ETSAB EEBE EPSEB
ETSAV EPSEVG FME FNB
 • Algunes biblioteques ofereixen el servei de llista d'espera quan tots els portàtils estan prestats.
 • Pots sol·licitar fins a 4 renovacions sempre que no hi hagi llista d'espera i que es facin dins del termini de préstec. Per sol·licitar la renovació, adreçat al taulell de préstec.
 • Els ordinadors es retiren i es retornen al taulell de préstec de la biblioteca. És la teva responsabilitat retornar l'equipament a la biblioteca dins el termini establert. Pots sol·licitar-ne la renovació si el necessites més temps.
 • Tant si utilitzes un portàtil de la biblioteca com si vens amb el teu portàtil, trobaràs cadenats a totes les biblioteques. Demana'n un al taulell de préstec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicions generals del servei

 • L'ordinador és responsabilitat de la persona que l'ha agafat en préstec. 
 • L'ús dels ordinadors és per a finalitats exclusivament acadèmiques.
 • Cada biblioteca determina la zona d'ús dels portàtils i l'horari màxim de retorn abans del tancament de la biblioteca.
 • Els ordinadors es presten configurats i en bones condicions d'ús i funcionament i s'han de retornar en el mateix estat.
 • La biblioteca no es fa responsable dels arxius i programari que s'hagin desat o instal·lat a l'ordinador.

 • Si tens problemes amb el maquinari o el programari, adreça't al taulell de préstec.

 • Si es detecta un mal funcionament de l'ordinador un cop s'ha retornat i no se n'ha informat prèviament, es considerarà un mal ús i s'aplicarà la sanció establerta al Reglament de préstec.

Incompliment de les normes

Si retornes el portàtil amb retard o en mal estat, s'aplicaran punts de penalització en funció del tipus d'infracció.

Falta lleu
Retornar el portàtil amb retard 1 dia de suspensió per cada hora o fracció de retard
Falta greu

No retornar el portàtil dins l'horari d'obertura de la biblioteca

Fer canvis en la configuració del programari

Ocasionar desperfectes deguts al mal ús, malgrat que això no n'impedeixi l'ús normal

Treure el portàtil de la zona autoritzada per al seu ús

Deixar l'ordinador desatès

No retornar-lo al servei de préstec

 

30 dies de suspensió

Quan un usuari acumula 30 o més dies de suspensió, queda temporalment exclòs del servei de préstec per blocs de 30 dies naturals.

Falta molt greu

Ocasionar desperfectes greus que impedeixen l'ús normal de l'ordinador 

No retornar el portàtil 

Restituir l'ordinador per un de nou segons s'estipula al reglament. Mentrestant, l'usuari restarà exclòs del servei de préstec

A aquestes sancions es poden afegir les mesures administratives i legals que la UPC consideri oportunes i excloure permanentment l'usuari del servei de préstec.

Més informació


Aquest servei es regeix per les condicions d'ús establertes al Reglament de préstec del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

Totes les biblioteques disposen de connexió a la wifi UPC.


Darrera actualització: 11/05/2024

Disponibilitat