PROFESSORS

Sobre la bibliografia recomanada

Bibliografia recomanada de grau i màster

 

Posem a l'abast dels estudiants la bibliografia citada a la guia docent de les assignatures de les titulacions de grau i màster.

L'estudiant pot buscar les seves assignatures i veure els títols recomanats, accedir al text complet si està disponible i/o reservar-lo si la biblioteca en té còpies disponibles.

 

La bibliografia recomanada a les guies docents és la relació de documents que els professors recomanen als estudiants per a cadascuna de les assignatures que imparteixen durant el curs acadèmic.

La bibliografia recomanada d'una assignatura s'estructura en:

Bibliografia bàsica El docent recomana un màxim de cinc títols (manuals, llibres de problemes i altres recursos d'informació publicats) que donen suport als estudiants en l'assoliment dels objectius generals d'aprenentatge de l'assignatura.
Bibliografia complementària El docent pot recomanar fins a un màxim de deu títols addicionals a la bibliografia bàsica (manuals, llibres de problemes i altres recursos d'informació publicats) que donen suport als estudiants en l'assoliment dels objectius específics d'aprenentatge de l'assignatura, i per tant relacionats amb continguts i activitats específiques de l'assignatura.
Altres recursos Enllaços web, material audiovisual o material informàtic que el docent consideri.

La bibliografia recomanada forma part de la guia docent de l'assignatura que el professorat introdueix al Sistema de Gestió dels Estudis i Anàlisi de la Informació Directiva (PRISMA).

D'acord amb el Manual per elaborar la Guia docent de l'assignatura, correspon al professorat la selecció dels recursos bibliogràfics que s'inclouen a la guia docent i la introducció al Sistema de Gestió del Estudis i Anàlisi de la Informació Directiva (PRISMA).

Les biblioteques t'oferim el nostre assessorament:

  • Informant sobre les novetats bibliogràfiques i publicacions relatives a la temàtica de l'assignatura.
  • Informant dels títols que no poden ser adquirits i que poden ser de difícil accés per part dels estudiants. 
  • Normalitzant les citacions bibliogràfiques dels documents que el professorat ha introduït al Sistema de Gestió dels Estudis i Anàlisi de la Informació Directiva de la UPC (PRISMA)
  • Adquirint, sempre que és possible, com a mínim una còpia de tots els llibres recomanats a la guia docent de les assignatures del curs vigent, preferentment en versió electrònica, per garantir-ne la disponibilitat i la consulta per part dels estudiants a la biblioteca.

Per més informació, contacta amb la biblioteca del teu centre. 

Els estudiants poden consultar la bibliografia recomanada a les seves assignatures, accedir al text complet i/o reservar el document si hi ha còpies disponibles a la biblioteca al portal Bibliografia recomanada.

Intentem adquirir com a mínim un exemplar de tots els títols citats a la bibliografia bàsica, preferentment en versió electrònica, per posar-los a disposició dels estudiants. 

La bibliografia recomanada també és visible al campus virtual Atenea, a l'e-Secretaria i als webs de les escoles i les facultats.

Si a l'aula o al campus virtual recomanes als teus estudiants altres lectures complementàries que no formen part de la bibliografia recomanada de l'assignatura:

  • Fes-nos arribar la llista de les lectures complementàries i vetllarem perquè estiguin disponibles a la biblioteca.
  • T'assessorem sobre quins documents es poden difondre al campus virtual, respectant els drets d'autor, així com dels casos en què només es pot oferir la referència bibliogràfica.

Darrera actualització: 23/05/2019