PROFESSORS

Sobre la bibliografia recomanada

Bibliografia recomanada de grau i màster

Posem a l'abast dels estudiants la bibliografia citada a la guia docent de les assignatures de les diferents titulacions de grau i postgrau pel curs 2018-2019.

L'estudiant pot buscar les seves assignatures i veure els títols recomanats, accedir al text complet si està disponible i/o reserva-lo si la biblioteca en té còpies disponibles.
 

La bibliografia recomanada a les guies docents és la relació de documents que els professors recomanen als estudiants per a cadascuna de les assignatures que imparteixen durant el curs acadèmic.

Per norma, la bibliografia recomanada d'una assignatura s'estructura en:

Bibliografia bàsica El docent recomana un màxim de cinc títols (manuals, llibres de problemes i altres recursos d'informació publicats) que donen suport als estudiants en l'assoliment dels objectius generals d'aprenentatge de l'assignatura.
Bibliografia complementària El docent pot recomanar fins a un màxim de deu títols addicionals a la bibliografia bàsica (manuals, llibres de problemes i altres recursos d'informació publicats) que donen suport als estudiants en l'assoliment dels objectius específics d'aprenentatge de l'assignatura, i per tant relacionats amb continguts i activitats específiques de l'assignatura.
Altres recursos Enllaços web, material audiovisual o material informàtic que el docent consideri.

D'acord amb el Manual per elaborar la Guia docent de l'assignatura, elaborat sota coordinació del Vicerectorat de Política Acadèmica, correspon al professorat la selecció dels recursos bibliogràfics que s'inclouen a la guia docent.

D'acord amb el Manual per elaborar la Guia docent de l'assignatura, elaborat l'any 2009 sota la coordinació del Vicerectorat de Política Acadèmica, correspon al professorat la selecció dels recursos bibliogràfics que s'inclouen a la guia docent.

Les Biblioteques de la UPC t'oferim el nostre assessorament:

  • Informant sobre les novetats bibliogràfiques i publicacions relatives a la temàtica de l'assignatura.
  • Informant dels títols que no poden ser adquirits i que poden ser de difícil accés per part dels estudiants. 
  • Normalitzant les citacions bibliogràfiques dels documents que el professorat ha introduït al Sistema de Gestió dels Estudis i Anàlisi de la Informació Directiva de la UPC (PRISMA)
  • Adquirint, sempre que és possible, com a mínim una còpia de tots els llibres recomanats a la guia docent de les assignatures del curs vigent per garantir-ne la consulta per part dels estudiants a la biblioteca.

Per més informació al respecte, contacta amb la biblioteca del teu centre. 

Garantim la disponibilitat de la bibliografia recomanada a la guia docent a les Biblioteques de la UPC adquirint els materials citats pel professorat. 

Intentem adquirir com a mínim un exemplar de tots els títols citats a la bibliografia bàsica, preferentment en versió electrònica, per posar-los a disposició dels estudiants. 


Darrera actualització: 15/01/2019