COL·LECCIONS

Treballs de fi d'estudis de la UPC

Un cop finalitzat el procés d'avaluació dels treballs acadèmics, aquests es conserven a la pròpia universitat. No obstant això:
 

Consulta

Només es poden consultar si no hi ha cap impediment derivat de la corresponent propietat industrial i intel·lectual.
Accés en línia L'accés en línia al text complet només és possible si així ho permet l'autor corresponent.

Tenint en compte aquestes premisses, les condicions d'accés als treballs són:
 

Treballs d'accés obert
  • Es poden consultar en accés obert si l'autor corresponent ho permet.
  • Els autors d'alguns dels treballs han concedit una llicència Creative Commons a la seva obra, llicència amb què els usuaris poden fer els usos de l'obra detallats a la llicència sense haver de demanar-li el seu permís previ.

Treballs en suport físic o restringits per decisió de l'autor

  • Si el treball es troba en suport físic, o si l'autor del treball no el vol difondre públicament en línia, es pot consultar a la biblioteca dipositària o a l'Arxiu del centre docent (si la biblioteca no en disposa de cap exemplar al seu fons).
  • Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de tercers.
  • Si el treball està restringit per decisió de l’autor i aquest ha publicat la seva adreça de correu electrònic a UPCommons, els usuaris poden contactar amb ell.
Treballs confidencials
  • Per exemple, ho són els treballs dels quals se'n vol demanar una patent o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte.
  • Si la confidencialitat del treball estableix que l’ocultació de fitxers només ha de ser temporal, un cop exhaurit el termini d'embargament el document es dipositarà amb accés obert si així ho permet l'autor corresponent.

Els principals tipus de treballs de fi d'estudis que pots consultar són:
 

Treball de fi de grau Treball defensat públicament davant un tribunal nomenat a aquest efecte pel centre que imparteix els estudis de grau corresponents.
Treball de fi de màster (oficial) Treball defensat públicament davant un tribunal nomenat a aquest efecte pel centre que imparteix els estudis de màster oficial corresponents.

Altres tipus de treballs d'estudis que també pots consultar són:
 

Projecte de fi de carrera

Tesina

Treball de fi d'estudis de primer/segon cicle (anteriors al sistema EEES del procés de Bolonya)

Treball de fi de màster (professional)

Treball de fi de màster de formació permanent, impartit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Proposta de tesi Treball que han de fer els estudiants que volen accedir als estudis de doctorat i que no tenen un títol oficial de Màster.
Treball de recerca tutelat

Treball de recerca que havien de fer els doctorands per obtenir el Diploma d’Estudis Avançats abans de l’elaboració de la tesi (estava reglamentat pel RD 778/1998 de 30 d'abril).

Projecte de tesi
Projecte de col·laboració

Projecte resultant de beques de col·laboració d’estudiants de grau i de primer curs de màster en departaments universitaris.

Treball d'assignatura

Treball presentat a una assignatura d'un estudi de grau de la UPC

Treball professional Treball professional exigit a les titulacions professionals de la marina mercant.
Projecte per a l'homologació del títol

Treball que havien de fer els graduats estrangers per homologar el seu títol.

CampusLab és un instrument inspirat en els "living lab" que vincula l'aprenentatge de l'estudiantat, el coneixement del PDI i l'expertesa tècnica del PAS. El campus UPC esdevé un laboratori on es porten a terme projectes de millora de les infraestructures i processos de la UPC, els quals també contribueixen a assolir la competència de compromís social de la universitat.

Els treballs realitzats en el marc del CampusLab , tant en suport físic com en línia, es poden recuperar al Discovery UPC.

 TFE en paper i en línia

Els treballs en línia també es poden recuperar a UPCommons, les facetes dels quals permeten filtrar els resultats segons les necessitats (només TFG, només PFM, treballs premiats, etc.)

 TFE en línia

També cal tenir en compte que CampusLab:

  • Ofereix una proposta quadrimestral de TFE que el PDI de la UPC interessat podria tutoritzar, tots ells orientats a la millora de la sostenibilitat en els campus.
  • Permet proposar una actuació de millora del Campus per un TFE o assignatura.

Darrera actualització: 28/02/2023