BIBLIOTEQUES INCLUSIVES

Biblioteques inclusives

 

Els serveis per a persones amb necessitats de suport educatiu (discapacitat, necessitats educatives específiques) són serveis personalitzats que faciliten l'accés i ús dels recursos i serveis de la biblioteca per fomentar la igualtat d'oportunitats de totes les persones de la comunitat universitària.

A la pàgina web de cadascuna de les 12 biblioteques de la UPC s’inclou la informació sobre l’accés, la mobilitat i l’equipament disponible: 
 

BRGF BCT BCBL BCUM
ETSEIB ETSAB EEBE EPSEB
ETSAV EPSEVG FME FNB

I recorda que si tens qualsevol necessitat específica, pots adreçar-te a Inclusió UPC.

 

Contacta amb nosaltres

 

  • Ampliació del termini habitual de préstec de documents: segons s’indica al Reglament de préstec.
  • Servei de préstec delegat: servei dirigit a persones usuàries amb problemes motors greus, dificultats de mobilitat i llargues estades hospitalàries que poden delegar en una altra persona perquè pugui formalitzar el préstec presentant aquest document d'autorització al taulell de la biblioteca. 
  • Servei de préstec a domicili: servei dirigit a persones usuàries amb problemes motors greus, dificultats de mobilitat i llargues estades hospitalàries. 
  • Devolucions dels préstecs: es disposa de bústies 24h a totes les biblioteques.
  • Servei de préstec de portàtils: servei de préstec a domicili de portàtils en períodes de llarga durada. 
  • Biblioteca de les coses UPC: Préstec d'altres equipaments: servei de préstec de tauletes, memòries USB, auriculars, etc. Veure la disponibilitat.

  • Contacte: les biblioteques estan a la teva disposició per resoldre peticions d’informació o gestions a través de diferents canals (telèfon, correu electrònic, Meet, etc.).
  • Servei d’informació especialitzada: a través d'aquest formulari.
  • Cursos de formació a mida: els cursos de formació es poden oferir de forma personalitzada, tant pel que fa a l’acollida inicial a la biblioteca com per l’ús concret d’alguna base de dades, elaboració de treballs, doctorands, etc.

Aquest servei inclou la recerca de formats alternatius de documents per facilitar la seva accessibilitat, en els supòsits que permeti el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual (article 31 bis):

Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige.


Darrera actualització: 10/07/2023