TREBALLS DE FI D'ESTUDIS CAMPUSLAB

Treballs de fi d'estudis CampusLAB

CampusLAB és un programa UPC que vincula l’aprenentatge dels estudiants, el coneixement i tutorització del PDI i l’expertesa del personal tècnic de gestió per millorar la sostenibilitat dels campus de la UPC.

Les biblioteques col·laboren amb el programa amb un suport individualitzat als estudiants que fan un TFE CampusLAB, oferint assessorament i orientació per part d'un bibliotecari sobre els llibres, revistes, bases de dades, referències bibliogràfiques, etc. 

 

Les biblioguies UPC et permeten accedir als recursos d'informació que necessites del teu àmbit d'estudi. T'orienten sobre els recursos i serveis més rellevants de la teva matèria. A més, també podràs contactar amb un equip de bibliotecaris/àries que podran ajudar-te a resoldre els teus dubtes.
 

   

  Et seran útils per:

  • Localitzar articles de revistes, llibres en paper o electrònics, bases de dades, normativa, patents i altres recursos rellevants del teu àmbit temàtic.
  • Contactar amb els bibliotecaris/es especialistes.
  • Millorar el teu procés de cerca d'informació.

   

    Biblioguies UPC

  Comitè d'Ètica de la UPC

  És molt important que abans de començar el TFE, t'asseguris que el contingut i desenvolupament del teu treball de recerca no contingui cap mena de vinculació ètica.

  La Universitat compta amb el Comitè d’Ètica que s’encarrega, entre altres aspectes, d’assessorar sobre els aspectes ètics que són aplicables als diferents àmbits d’actuació de la Universitat, i avaluar-los.
   

   Comitè d'Ètica de la UPC

   Universitat de les Illes Balears:
   Plagi i honestedat acadèmica
   (sèrie de vídeos a YouTube) 

   El plagi és la falsa atribució d’una obra o de part de la mateixa. Per tant, és plagi la inclusió en l'obra pròpia d'una part de l’obra d’altri a qui no s’hagi citat.

   Com a creador d'una obra nova has de tenir en compte que, per evitar un possible plagi, només pots incloure idees d'altres autors, fragments d'obres o imatges de terceres persones a mode de citació.

   Per tant, sempre has d'anotar la referència bibliogràfica de les fonts consultades i/o citades, la qual cosa et permetrà incloure la bibliografia al final de la teva obra (bibliografia que permetrà als lectors la localització de les fonts originals).

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Aprèn a citar i elaborar bibliografies

   Les dades de recerca són els registres numèrics, textuals, imatges o sons que s'utilitzen com a fonts primàries per a la investigació científica i que són comunament acceptats per validar les conclusions i els resultats d’una investigació per la comunitat científica. Les dades de recerca poden ser dades experimentals, dades d'observació, dades operatives, dades de tercers, dades del sector públic, dades de seguiment, dades processades o dades reutilitzades. Font: Codata

    

   Si treballaràs amb dades de recerca al teu TFE potser primer t'has de platejar si necessitaràs un Pla de gestió de Dades (PGD) on especificar com les recolliràs, on les publicaràs, etc.

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    A més, aquestes dades han de complir amb els principis FAIR i ser:

    • Findable (Trobables)
    • Accessible (Accessibles)
    • Interoperable (Interoperables)
    • Reusable (Reusables)

    Gestió de les dades de recerca a la UPC

    Un cop finalitzat el procés d'avaluació dels treballs acadèmics, aquests i/o els resultats del projecte es publiquen en accés obert a UPCommons segons indica la Normativa Acadèmica de la UPC.

    Quan l'estudiant que elabora un treball acadèmic el difon mitjançant UPCommons, cedeix el seu dret de comunicació pública a la Universitat de manera no exclusiva.

    Això vol dir que la Universitat només està autoritzada a publicar el treball als dipòsits propis, mentre que l'estudiant continua sent el titular exclusiu dels drets que, com a tal, pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets. Per exemple, l'autor o autora del treball és l'única persona que pot traduir el treball, publicar-lo amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons.

    Per facilitar l’ús del treball dipositat a UPCommons o a TDX, l'estudiant hi pot atorgar una de les sis llicències d'ús Creative Commons. D'aquesta manera, els usuaris saben els usos concrets que poden fer dels treballs sense haver de demanar permís als autors o autores corresponents.

     

      Propietat intel·lectual dels treballs acadèmics UPC


    Darrera actualització: 12/06/2024