Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Equipaments

Actualitat

Carrusel

La Biblioteca avui

52.487
visitants
1.097
préstecs de portàtils
6.265
préstecs de llibres
3.542
llibres consultats
2.345
revistes consultades
585
préstecs d'equipaments