Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Actualitat

Destacats

Carrusel

Carrusel

La Biblioteca avui

51.595
visitants
1.170
préstecs de portàtils
6.560
préstecs de llibres
5.993
documents consultats
2.491
préstecs a altres BUPC
981
préstecs d'equipaments