INVESTIGADORS

Acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert a la UPC

Els acords transformatius

 • Són contractes que transformen els acords tradicionals de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis. Aquests acords permeten publicar en accés obert immediat articles publicats pels autors/es quan aquests/es són membres de la institució que subscriu l'acord sense pagar una APC (Article Processing Charges).
 • Així, els pressupostos abans destinats a "pagar per accedir" permeten passar gradualment a "pagar per publicar en accés obert". Per tant, els acords transformatius permeten publicar en accés obert una part del que el personal investigador de la institució publica en les revistes d'una editorial i a la llarga, la seva totalitat. 
 • En cas de publicar articles en co-autoria amb membres d'altres institucions i/o països, es recomana consultar l'ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges), registre mundial d'acords transformatius per conèixer quins autors/es poden beneficiar-se d'acords transformatius i decidir l'autor/a de correspondència. 
 • L’any 2019, la CRUE va assumir el compromís d’impulsar la Ciència Oberta. Posteriorment, una comissió de la CRUE, el CSIC i les biblioteques universitàries han negociat acords transformatius amb les editorials Elsevier, Springer Nature i Wiley i amb l’American Chemical Society (ACS).  
 • Els acords són vigents a partir del 2021 i fins el 2024.

 

 • Cada editorial facilita un número determinat d'APCs en forma de bons o d'un import determinat per publicar en accés obert immediat. També determina en quines revistes es poden utilitzar les APCs indicant els títols de revista concrets. 
 • Des de la plataforma de cada editorial i durant el procés de publicació d'un article, l'editorial ofereix a l'autor/a de correspondència la possibilitat de publicar en accés obert immediat l'article dins les condicions de l'acord entre l'editorial i la seva institució.
 • Durant el procés d'acceptació d'un article, quan l'autor/a de correspondència indica que vol publicar en accés obert, l'editorial contacta amb el Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius que comprova que es compleixen tots els requisits.
 • Per als articles publicats durant el 2023 els criteris d'assignació són els següents, de forma inclusiva:
 1. L’autor/a de correspondència està vinculat/da a la UPC en el moment d’enviar l’article a l’editorial per a la seva acceptació i publicació. La vinculació a la UPC pot ser com a PDI, PAS, becari de recerca o doctorand i es verifica a partir del sistema d’informació corporatiu Identitat Digital UPC.
 2. En l'article, s’ha incorporat la filiació de la Universitat Politècnica de Catalunya en la signatura dels autors UPC d’acord amb les pautes establertes.
 3. L’autor/a de correspondència disposa del codi ORCID, aquest està informat a DRAC i es mostra a FUTUR.
 4. L’autor/a de correspondència està vinculat a un grup de recerca UPC. Aquest criteri no aplica als doctorands sense vinculació contractual amb la UPC quan són autors/es de correspondència dels articles. 

L’assignació d’APC per grups de recerca UPC i editorial es fa d’acord amb els criteris següents:

- Grups que tenen igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet): 2 APC per GR i editorial.
- Grups que tenen igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP (ambdues  condicions): 4 APC per GR per les editorials Elsevier, Springer i Wiley i 2 APC per GR per American Chemical Society.

- Informe: Indicadors d'activitats de recerca (PAR 2021) i de transferència de resultats de la recerca (PATT 2021)

 • L'SBPA demana còpia de l’article a l’autor/a de correspondència en cas de no poder accedir a aquest des de la plataforma de publicació.
 • En cas de publicar l'article en el marc d'un projecte, es recorda que les entitats finançadores requereixen d'una llicència Creative Commons CC BY. Les editorials ja assignen la CC by o deixen escollir-ne una a l'autor.

 • Les APCs s'assignen per ordre de petició en la plataforma de cada editor, fins exhaurir els bons disponibles inclosos en l'acord transformatiu amb cada editorial.  

 • Quan d'una editorial no es disposi de més APCs, s'informa en l'apartat de condicions específiques de l'editorial.

 • Relació d'articles publicats pel personal investigador UPC any 2021 amb APCs assignades.

En cas de publicar articles en co-autoria amb membres d'altres institucions i/o països, es recomana consultar l'ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges), registre mundial d'acords transformatius.

Wiley

 • En revistes híbrides: són revistes tradicionals que ofereixen als autors i autores la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT) i en revistes que han passat a ser Gold.
 • Només per articles de recerca originals o les revisions (primary research or review articles) i no per letters o editorials.  
 • Llistat de títols de revistes híbrides de Wiley on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord transformatiu amb Wiley.
 • Més informació 
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors i autores: cs-openaccess@wiley.com

 

 • Per al 2023 la UPC disposa d'un nombre d'articles per publicar en accés obert en les revistes d'aquesta editorial que Wiley ofereix a l'autor/a de correspondència quan l'article ha estat acceptat per la seva publicació. 
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

 

Consulta la gravació del webinar que va tenir lloc el 21 de juliol dirigit als autors i autores que publiquen en revistes híbrides de Wiley i on s'explica els passos per gaudir d'una APC de l'acord transformatiu amb aquesta editorial.

 

 

Elsevier

 • En revistes híbrides: són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin d'accés obert per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • L'acord transformatiu amb Elsevier inclou també un descompte del 10% en el preu a pagar per publicar en obert en totes les revistes gold d'aquesta editorial, després de verificar que l'autor de correspondència és personal investigador UPC. En les revistes gold tots els articles són d'accés obert. 
 • Relació de títols de revistes d'Elsevier on publicar en accés obert. 
 • Fitxa-resum de l'acord transformatiu amb aquesta editorial. 
 • Més informació
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: support@elsevier.com
 • En l'acord transformatiu amb Elsevier, la UPC disposa inicialment de 172 APC per al 2023.
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

 

Springer

 • En revistes híbrides (són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció. Font: MIT) i en revistes que han passat a ser Gold.
 • S'inclouen els Review Papers però no els Brief Communication ni els Continuing Education.   
 • Llistat de revistes de Springer on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Informació de l'editorial sobre l'acord transformatiu.
 • Més informació 
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: oa.verification@springernature.com

 

 • En l'acord transformatiu amb Springer, la UPC disposa inicialment de 76 APCs per al 2023. 
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

Consulta la presentació del webinar organitzat per l'editorial  que va tenir lloc el passat 26 de juliol

American Chemical Society (ACS)

 • L'acord és per publicar en revistes híbrides (són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT)) i en revistes Gold, excepte la revista ACS Omega.
 • Llistat de títols de revista d'American Chemical Society on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord transformatiu amb aquesta editorial.
 • Més informació.

 

 

 • En l'acord transformatiu amb l'American Chemical Society, la UPC disposa inicialment de 10 APCs per al 2023.
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

Consulta la presentació del webinar organitzat per l'editorial  que va tenir lloc el passat 13 d'octubre

Altres ajuts per publicar en obert a la UPC

Els membres de la UPC tenen un 10% de descompte per publicar articles en accés obert en revistes de l'editorial Frontiers quan són autors/es de correspondència. 

 • El descompte se sol·licita en el moment d'enviar l'article a l'editorial, abans d'iniciar el peer-review.
 • Cal acreditar la filiació UPC. Es pot fer usant el correu @upc.edu.
 • Quan l'article ha estat acceptat per a la seva publicació, l'editorial emet la factura amb el descompte aplicat, factura que es paga amb un pressupost (projecte, unitat o grup) gestionat per la UPC.
 • Llista de títols de revistes de l'editorial durant el 2023.
Si teniu algun dubte contacteu amb info.biblioteques@upc.edu

Els membres de la UPC tenen un 15% de descompte per publicar articles en accés obert en revistes híbrides de l'editorial RSC.

 • Per gaudir d'aquest descompte, durant el procés de publicació de l'article, cal acreditar la filiació UPC (es pot fer usant el correu @upc.edu)
 • Un cop l'editorial verifica la filiació, s'aplica el 15% de descompte.
 Si teniu algun dubte contacteu amb info.biblioteques@upc.edu

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) és un projecte internacional liderat pel CERN que té per objectiu posar en accés obert prestigioses revistes de física d'alta energia, sense cap cost econòmic per als autors. 

La despesa de publicar l'assumeix cada país participant en proporció de la seva producció científica. Els articles es publiquen a SCOAP3 i als webs de les editorials.

Les revistes incloses són:

A finals de 2020 la Comissió Europea (CE) ha posat en marxa la plataforma de publicació Open Research Europe, després de signar un acord amb F1000Research

La Comissió Europea (CE) ofereix aquesta plataforma als investigadors dels projectes H2020 i Horizon Europe per publicar articles en accés obert sense pagar Article Processing Charges. Els costos de publicació, valorats en 780€ per article, són assumits per la CE.  

A tenir en compte: 

 • l'ús de la plataforma no és obligatori
 • el model de revisió dels articles és "open peer-review" 
 • la plataforma no inclou indicadors qualitatius
 • els articles han de presentar resultats de projectes de recerca finançats per la CE
 • almenys un dels co-autors ha d'estar vinculat a un projecte H2020, en execució o finalitzat
 • el/s dataset/s que recolzen els resultats presentats en l'article han d'estar publicats en obert

 

Indexació a Scopus

 • A partir juliol 2022, Scopus indexa Open Research Europe.

 

Més informació: 

Per a qualsevol dubte, contacteu amb info.bibliotequesArrovaupc.edu

A UPCommons podeu consultar tots els articles de les revistes editades en accés obert per diferents unitats de la UPC. Per al procés d'edició i publicació algunes utilitzen el servei de revistes de la UPC i el software Open Journal System (OJS).

Tots elles són d'àmbit politècnic i algunes estan buidades en els índexs internacionals de major prestigi, com ara:


Darrera actualització: 23/03/2023