INVESTIGADORS

Acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert a la UPC

Els acords transformatius

 • Són contractes que transformen els acords tradicionals de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis. Aquests acords permeten publicar en accés obert immediat els articles publicats pels autors/es quan aquests/es són membres de la institució que subscriu l'acord sense pagar una APC (Article Processing Charges).
 • Així, els pressupostos abans destinats a "pagar per accedir" permeten passar gradualment a "pagar per publicar en accés obert". Per tant, els acords transformatius permeten publicar en accés obert una part del que la institució publica en les revistes d'una editorial i a la llarga, la seva totalitat. 
 • Més informació sobre els acords transformatius: iniciativa ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges).
 • L’any 2019, la CRUE va assumir el compromís d’impulsar la Ciència Oberta. Posteriorment, una comissió de la CRUE, el CSIC i les biblioteques universitàries han negociat acords transformatius amb les editorials Elsevier, Springer Nature i Wiley i amb l’American Chemical Society (ACS).  
 • Aquests acords permeten que una part de la producció científica de la UPC pugui ser publicada en accés obert de forma immediata i llegida per qualsevol persona d’arreu del món.  
 • Els acords són vigents a partir del 2021 i fins el 2024 per a Elsevier, Springer i ACS. En el cas de Wiley, l'acord és per al 2021 tot i que es preveu signar un nou acord per al període 2022-2024.

 

 • Cada editorial facilita un número determinat d'APC's en forma de bons o d'un import determinat per publicar en accés obert immediat. També determina en quines revistes es poden utilitzar les APC's indicant els títols de revista concrets. 
 • Des de la plataforma de cada editorial i durant el procés de publicació d'un article, l'editorial ofereix a l'autor/a de correspondència la possibilitat de publicar en accés obert immediat l'article dins les condicions de l'acord entre l'editorial i la seva institució.
 • El personal investigador de la UPC, quan l'article que publica ha estat acceptat per a la seva publicació.
 • Dins la plataforma de publicació de cada editorial, una vegada l'article ha estat acceptat per a la seva publicació. Quan el personal investigador de la UPC és l'autor/a de correspondència amb l'editorial se li ofereix la possibilitat de publicar l'article en accés obert immediat. 
 • En cas de resposta afirmativa, i després de comprovar la vinculació del corresponding author amb la institució en el moment d'enviar l'article a l'editorial per a la seva publicació i que s'ha indicat en l'article la filiació UPC, s'assigna l'APC per publicar en accés obert. La comprovació la fa el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius des de la plataforma de publicació de l'editorial.

 • En cas de publicar l'article en el marc d'un projecte, cal tenir present que les entitats finançadores requereixen d'una llicència Creative Commons CC BY.

 • Les APC's s'assignen per ordre de petició en la plataforma de cada editor, fins exhaurir els bons disponibles inclosos en l'acord transformatiu amb cada editorial.  

 • Quan d'una editorial no es disposi de més APC's per publicar en accés obert, se n'informarà a l'apartat de condicions específiques de l'editorial.

Wiley

 • L'autor de correspondència sempre i quan sigui personal investigador de la UPC i fins esgotar les APC's disponibles. 
 • En l'acord transformatiu amb Wiley, la UPC disposa inicialment d'una trentena d'APC's per al 2021 que apliquen als articles a partir del moment que l'editorial activa l'assignació d'APC's CRUE-CSIC en la seva plataforma. Per al 2022 es preveu una quantitat similar d'APC.

 

 • En revistes híbrides. 
 • Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • Llistat de títols de revistes de Wiley on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Més informació 

 

Elsevier

 • L'autor de correspondència sempre que sigui personal investigador de la UPC i fins esgotar les APC's disponibles.
 • En l'acord transformatiu amb Elsevier, la UPC disposa inicialment de 147 APC's per al 2022.

 

 • Les APC's només són per publicar en revistes híbrides. 
 • Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin d'accés obert per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • L'acord transformatiu amb Elsevier inclou també un descompte del 10% en el preu a pagar per publicar en obert en una revista gold d'aquesta editorial, després de verificar que l'autor de correspondència és personal investigador UPC. En les revistes gold tots els articles són d'accés obert. 
 • Relació de títols de revistes d'Elsevier on publicar en accés obert. 
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial. 
 • Més informació

Springer Nature

 • L'autor de correspondència sempre que sigui personal investigador de la UPC i fins esgotar les APC's disponibles. 
 • En l'acord transformatiu amb Springer Nature, la UPC disposa inicialment de 63 APC's per al 2022. 
 • En revistes híbrides. 
 • Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • Llistat de títols de revistes de Springer Nature on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Més informació 

 

American Chemical Society (ACS)

 

 • En revistes híbrides. 
 • Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • Llistat de títols de revista d'American Chemical Society on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Més informació 

 

 

 • L'autor de correspondència sempre que sigui personal investigador de la UPC i fins esgotar les APC's disponibles. 
 • En l'acord transformatiu amb l'American Chemical Society, la UPC disposa inicialment de 10 APC's per al 2022.

Altres ajuts per publicar en obert a la UPC

A finals de 2020 la Comissió Europea (CE) ha posat en marxa la plataforma de publicació Open Research Europe, després de signar un acord amb F1000Research

La Comissió Europea (CE) ofereix aquesta plataforma als investigadors dels projectes H2020 i Horizon Europe per publicar articles en accés obert sense pagar Article Processing Charges. Els costos de publicació, valorats en 780€ per article, són assumits per la CE.  

A tenir en compte: 

 • l'ús de la plataforma no és obligatori
 • el model de revisió dels articles és "open peer-review" 
 • la plataforma no inclou indicadors qualitatius
 • els articles han de presentar resultats de projectes de recerca finançats per la CE
 • almenys un dels co-autors ha d'estar vinculat a un projecte H2020, en execució o finalitzat
 • el/s dataset/s que recolzen els resultats presentats en l'article han d'estar publicats en obert

Més informació: 

Per a qualsevol dubte, contacteu amb info.bibliotequesArrovaupc.edu

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) és un projecte internacional liderat pel CERN que té per objectiu posar en accés obert prestigioses revistes de física d'alta energia, sense cap cost econòmic per als autors. 

La despesa de publicar l'assumeix cada país participant en proporció de la seva producció científica. Els articles es publiquen a SCOAP3 i als webs de les editorials.

Les revistes incloses són:

 • La subscripció de la UPC a les revistes de l'editorial IEEE per al 2021 ha anat acompanyada d'una única APC, que ja ha estat assignada per ordre de rebuda de sol·licitud.
 • La subscripció amb aquesta editorial no és un acord transformatiu 

A UPCommons podeu consultar tots els articles de les revistes editades en accés obert per diferents unitats de la UPC. Per al procés d'edició i publicació algunes utilitzen el servei de revistes de la UPC i el software Open Journal System (OJS).

Tots elles són d'àmbit politècnic i algunes estan buidades en els índexs internacionals de major prestigi, com ara:


Darrera actualització: 24/01/2022