INVESTIGADORS

Acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert a la UPC

Els acords transformatius

 • Són contractes que transformen els acords tradicionals de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis. Aquests acords permeten publicar en accés obert immediat els articles publicats pels autors/es quan aquests/es són membres de la institució que subscriu l'acord sense pagar una APC (Article Processing Charges).
 • Així, els pressupostos abans destinats a "pagar per accedir" permeten passar gradualment a "pagar per publicar en accés obert". Per tant, els acords transformatius permeten publicar en accés obert una part del que la institució publica en les revistes d'una editorial i a la llarga, la seva totalitat. 
 • En cas de publicar articles en co-autoria amb membres d'altres institucions i/o països, es recomana consultar l'ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges), registre mundial d'acords transformatius:
 • L’any 2019, la CRUE va assumir el compromís d’impulsar la Ciència Oberta. Posteriorment, una comissió de la CRUE, el CSIC i les biblioteques universitàries han negociat acords transformatius amb les editorials Elsevier, Springer Nature i Wiley i amb l’American Chemical Society (ACS).  
 • Aquests acords permeten que una part de la producció científica de la UPC pugui ser publicada en accés obert de forma immediata i llegida per qualsevol persona d’arreu del món.  
 • Els acords són vigents a partir del 2021 i fins el 2024 per a Elsevier, Springer i ACS. En el cas de Wiley, es va signar un acord anual per al 2021 i un nou acord per al període 2022-2024.

 

 • Cada editorial facilita un número determinat d'APC's en forma de bons o d'un import determinat per publicar en accés obert immediat. També determina en quines revistes es poden utilitzar les APC's indicant els títols de revista concrets. 
 • Des de la plataforma de cada editorial i durant el procés de publicació d'un article, l'editorial ofereix a l'autor/a de correspondència la possibilitat de publicar en accés obert immediat l'article dins les condicions de l'acord entre l'editorial i la seva institució.
 • El personal investigador vinculat a un grup de recerca UPC, quan l'article ha estat acceptat per a la seva publicació.
 • Dins la plataforma de publicació de cada editorial, quan el personal investigador de la UPC és l'autor/a de correspondència amb l'editorial i l'article ha estat acceptat per a la seva publicació se li ofereix la possibilitat de publicar-lo en accés obert immediat. 
 • En cas de resposta afirmativa, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius comprova que es cumpleixen tots els requisits.

 • Per als articles publicats durant el 2022 els criteris d'assignació són els següents, de forma inclusiva:
 1. L’autor/a de correspondència està vinculat/da a la UPC en el moment d’enviar l’article a l’editorial per a la seva acceptació i publicació. La vinculació a la UPC pot ser com a PDI, PAS, becari de recerca o doctorand i es verifica a partir del sistema d’informació corporatiu Identitat Digital UPC.
 2. En l'article, s’ha incorporat la filiació de la Universitat Politècnica de Catalunya en la signatura dels autors UPC d’acord amb les pautes establertes.
 3. L’autor/a de correspondència disposa del codi ORCID, aquest està informat a DRAC i es mostra a FUTUR.
 4. L’autor/a de correspondència està vinculat a un grup de recerca.

L’assignació d’APC per grups de recerca UPC i editorial es fa d’acord amb els criteris següents (fins 22.06.23):

- Grups que tenen igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet): 1 APC per GR i editorial.
- Grups que tenen igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP (ambdues  condicions): 2 APC per GR i editorial

- Informe: Indicadors d'activitats de recerca (PAR 2020) i de transferència de resultats de la recerca (PATT 2020)

Analitzades les APC’s assignades durant el primer semestre i a partir del 23 de juny de 2022, s'amplia l'assignació d'APC's per grup de recerca a un màxim de 8, sense limitar-ne un nombre específic per editorial.

 • L'SBPA demana còpia de l’article a l’autor/a de correspondència en cas de no poder accedir a aquest des de la plataforma de publicació,
 • En cas de publicar l'article en el marc d'un projecte, es recorda que les entitats finançadores requereixen d'una llicència Creative Commons CC BY.

 • Les APC s'assignen per ordre de petició en la plataforma de cada editor, fins exhaurir els bons disponibles inclosos en l'acord transformatiu amb cada editorial.  

 • Quan d'una editorial no es disposi de més APC, s'informa en l'apartat de condicions específiques de l'editorial.

 • APC assignades a articles publicats pel personal investigador UPC any 2021 

Wiley

 • En revistes híbrides. Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • Llistat de títols de revistes híbrides de Wiley on publicar en accés obert.
 • Informació de l'editorial. Més informació
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: cs-openaccess@wiley.com

 

 • En l'acord transformatiu amb Wiley, la UPC disposa inicialment de 51 APC per al 2022 que l'editorial ofereix a l'autor/a de correspondència quan s'ha acceptat l'article per a la seva publicació. 
 • Actualment, encara hi ha APC disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

 

 • Fins al 30 d'abril de 2022 es disposa d'un fons per finançar articles en revistes full gold de Wiley. En aquest cas i a diferència de les revistes híbrides, l'article es finança en el moment de fer la tramesa de l'article i no quan s'ha acceptat per publicar. 
 • Llistat de títols de revistes gold de Wiley on publicar en accés obert amb APC's (fins 30 d'abril de 2022).

Elsevier

 • Les APC només són per publicar en revistes híbrides. 
 • Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin d'accés obert per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • L'acord transformatiu amb Elsevier inclou també un descompte del 10% en el preu a pagar per publicar en obert en totes les revistes gold d'aquesta editorial, després de verificar que l'autor de correspondència és personal investigador UPC. En les revistes gold tots els articles són d'accés obert. 
 • Relació de títols de revistes d'Elsevier on publicar en accés obert. 
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial. 
 • Més informació
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: support@elsevier.com
 • En l'acord transformatiu amb Elsevier, la UPC disposa inicialment de 172 APC per al 2022.
 • Actualment, encara hi ha APC disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

 

Springer Nature

 • En revistes híbrides. 
 • Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • Llistat de revistes de Springer Nature on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Informació de l'editorial sobre l'acord transfomatiu.
 • Més informació 
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: oa.verification@springernature.com

 

 • En l'acord transformatiu amb Springer Nature, la UPC disposa inicialment de 95 APC per al 2022. 
 • Actualment, encara hi ha APC disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

American Chemical Society (ACS)

 • En revistes híbrides. 
 • Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • Llistat de títols de revista d'American Chemical Society on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Més informació.

 

 

 • En l'acord transformatiu amb l'American Chemical Society, la UPC disposa inicialment de 10 APC per al 2022.
 • Actualment, encara hi ha APC disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

Altres ajuts per publicar en obert a la UPC

Els membres de la UPC tenen un 10% de descompte per publicar articles en accés obert en revistes de l'editorial Frontiers.

 • El descompte se sol·licita en el moment d'enviar l'article a l'editorial, abans d'iniciar el peer-review.
 • Cal acreditar la filiació UPC. Es pot fer usant el correu @upc.edu.
 • Quan l'article ha estat acceptat per a la seva publicació, l'editorial emet la factura amb el descompte aplicat. 
 • L'acord inclou totes les revistes de l'editorial durant el 2022.
Si teniu algun dubte contacteu amb info.biblioteques@upc.edu

Els membres de la UPC i durant el 2022 tenen un 15% de descompte per publicar articles en accés obert en revistes híbrides de l'editorial RSC.

 • Per gaudir d'aquest descompte, durant el procés de publicació de l'article, cal acreditar la filiació UPC (es pot fer usant el correu @upc.edu)
 • Un cop l'editorial verifica la filiació, s'aplica el 15% de descompte.
 Si teniu algun dubte contacteu amb info.biblioteques@upc.edu

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) és un projecte internacional liderat pel CERN que té per objectiu posar en accés obert prestigioses revistes de física d'alta energia, sense cap cost econòmic per als autors. 

La despesa de publicar l'assumeix cada país participant en proporció de la seva producció científica. Els articles es publiquen a SCOAP3 i als webs de les editorials.

Les revistes incloses són:

A finals de 2020 la Comissió Europea (CE) ha posat en marxa la plataforma de publicació Open Research Europe, després de signar un acord amb F1000Research

La Comissió Europea (CE) ofereix aquesta plataforma als investigadors dels projectes H2020 i Horizon Europe per publicar articles en accés obert sense pagar Article Processing Charges. Els costos de publicació, valorats en 780€ per article, són assumits per la CE.  

A tenir en compte: 

 • l'ús de la plataforma no és obligatori
 • el model de revisió dels articles és "open peer-review" 
 • la plataforma no inclou indicadors qualitatius
 • els articles han de presentar resultats de projectes de recerca finançats per la CE
 • almenys un dels co-autors ha d'estar vinculat a un projecte H2020, en execució o finalitzat
 • el/s dataset/s que recolzen els resultats presentats en l'article han d'estar publicats en obert

Més informació: 

Per a qualsevol dubte, contacteu amb info.bibliotequesArrovaupc.edu

A UPCommons podeu consultar tots els articles de les revistes editades en accés obert per diferents unitats de la UPC. Per al procés d'edició i publicació algunes utilitzen el servei de revistes de la UPC i el software Open Journal System (OJS).

Tots elles són d'àmbit politècnic i algunes estan buidades en els índexs internacionals de major prestigi, com ara:


Darrera actualització: 23/06/2022