INVESTIGADORS

FAQ accés obert

Les preguntes freqüents sobre accés obert

Generalitats

Dipositar és l'acció de guardar una publicació en accés obert o restringit. Publicar vol dir fer accessible la publicació sense cap restricció.

Via verda: els autors o un representant en el seu nom dipositen els seus articles en repositoris gratuïts, ja siguin institucionals (UPCommons) o temàtics (arXiv.com). En el cas que l'editorial imposi un embargament, és a dir, un període durant el qual no es pot publicar en obert, els repositoris permeten restringir l'accés al document fins a la data de finalització de l'embargament.

Via daurada: són les revistes que asseguren l'accés obert dels articles publicats sense cobrar cap subscripció per al lector. En contrapartida, són els autors o la institució els que paguen per publicar en obert.

Per a més informació consulta l'apartat estratègies per publicar en obert.

Consulta l'apartat Llicència d'accés lliure Creative Commons i GNU 

Polítiques editorials

No. Cada revista té la seva política editorial en relació amb l'accés obert. La majoria d'editors permeten dipositar en obert el postprint author's final draft en un repositori institucional, com UPCommons.

Per a més informació consulta les condicions d'autoarxiu de les principals editorials comercials.

Cal anar a la web de la revista concreta i consultar els apartats Right polices, Usage permissions, Transfer of copyright agreement o similar i consultar el model de contracte. 
Per a més informació consulta les condicions d'autoarxiu de les principals editorials comercials.

Cal comprovar el contracte o la llicència signada amb l'editorial.
En cas que no disposis del contracte, consulta la web de la revista els apartats Policies, Usage permissions, Transfer of copyright agreement o similars.
Per a més informació consulta les condicions d'autoarxiu de les principals editorials comercials.

Normativa UPC i mandats

No. En cas que l'article estigui publicat en una revista d'accés obert, o bé en un altre repositori, només cal que facis constar a DRAC la URL del text complet al camp corresponent (URL editorial / URL respositori extern).

No. La normativa UPC i els requisits de la Llei de la ciència i l'H2020 només tenen en compte els repositoris institucionals, com UPCommons o temàtics com ArXiv.org.

Accés obert i punts PAR: metodologia

Dipositar una còpia de l'article al repositori UPCommons a través de DRAC.
 

La darrera versió de l'article que has enviat després del procés de peer review.
Aquesta versió rep noms diferents: postprint author's final draft, accepted author manuscrit, accepted version, postprint, etc. 

Afecta als articles de revista publicats a partir de 2015.
També a text en actes de congrés o capítol de llibre, sempre que apareguin en una revista o publicació seriada (amb ISSN).
 

El dipòsit de la versió author's final draft ha de ser immediat, quan l'article s'ha publicat.
Si l'editorial estableix un període d'embargament per accedir al text complet, es dipositarà en accés tancat a UPCommons. En aquest cas, l'article també rebrà punts PAR.

Cal incloure l'enllaç de l'article al repositori en el camp "URL repositori extern" de DRAC. Exemple: http://arxiv.org/abs/1309.1475. En aquest cas, l'article també rebrà punts PAR.

Consulta el procediment.

Consulta el procediment.

Llei de la ciència

És obligat publicar en obert a partir de les convocatòries publicades al 2013.

 

Sí, igual que la resta de projectes MINECO i no més tard de dotze mesos de la publicació oficial.

​Dipòsit a UPCommons

Cal fer-ho des de DRAC en el moment d'introduir l'activitat o a posteriori.
Un cop dipositada la publicació, els bibliotecaris revisen les condicions que marquen els editors per publicar a UPCommons. Quan els editors no permeten l'accés obert, la publicació es diposita en tancat, mostrant només les seves metadades (cita de la publicació).
 

Enviar la versió que es vol dipositar al vostre bibliotecari revisor habitual o a info.bibliotequesArrovaupc.edu, indicant la URL de l'activitat a DRAC. El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius canviarà la versió de la publicació a UPCommons.

Sí, quan ho indica l'editor. Alguns editors demanen que aparegui la referència completa de la publicació original a l'arxiu, sovint en format concret i amb un enllaç a la publicació original.
Per a més informació consulteu les webs dels editors o adreceu-vos al vostre bibliotecari revisor habitual.

Sempre i quan la política editorial de la revista no estableixi una altra dada, l'embargament s'aplica a partir del moment en què un article es publica en línia.

Excepcionalment sí, sempre i quan la universitat o institució dels investigadors no vinculats a la UPC no disposin d'un repositori. 

Versions de les publicacions a dipositar

Un postprint és la versió revisada (peer reviewed) per l'editor que aquest envia a la publicació de la revista. Es tracta de la versió pendent de publicar (sense maquetació). 

Aquesta és la versió que normalment les editorials autoritzen a publicar en obert en un respositori.

Algunes editorials també l'anomenen Accepted author manuscript (AAM); author accepted version of the work; the original version after any changes made durig peer review but before anything editing, etc. 

 

Sí. De vegades les versions draft proporcionades per les mateixes editorials tenen marques. 
Es poden fer públiques segons les condicions editorials de cada editor i sempre i quan no sigui una còpia personal entre l'autor i l'editor.

És la versió original de l'article enviat per l'autor a l'editorial, abans de la corresponent revisió per parells (peer reviewed).
Per a qualsevol dubte, contacteu amb els bibliotecaris de suport a la recerca de les biblioteques de la UPC o envieu un correu a: info.bibliotequesupc.edu.


Darrera actualització: 26/07/2019