INVESTIGADORS

Estudis bibliomètrics

Les biblioteques realitzen estudis bibliomètrics amb informació sobre la producció cíentífica dels investigadors i investigadores de la UPC, l'impacte de les seves publicacions i el posicionament de la UPC versus altres universitats europees i internacionals.

Si estàs interessat en realitzar un estudi de la teva Escola, Facultat, Campus o Grup de recerca, contacta amb la teva biblioteca.

Estudis comparatius per àrees temàtiques i escoles

Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2002-2012)  (2007-2017).
Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'Escola de Camins vs. altres universitats d'àmbit internacional (1998-2008) (2000-2010) (2006-2015) (2009-2018).

Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs. altres universitats d'àmbit internacional (2000-2009) (2003-2012) (2006-2015) (2010-2019).

Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'ETSETB vs. altres universitats d'àmbit europeu (1997-2007) (1999-2009) (2002-2012) (2006-2016).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i set universitats europees: Aalto University, KTH Royal Institute of Technology, Darmstadt, University of Technology, Politecnico de Torino, Université Catholique de Louvain, Institut National Polytechnique de Grenoble, Polytechnic Institute of Lisbon (2018).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i nou universitats dels Estats Units: Brown University, University of Chicago, Northwestern University, Stanford University, Columbia University, Cornell University, Harvard University, Princeton University i Duke University (2013).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i institucions de Xina (2014).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i cinc universitats dels Estats Units: Caltech, Stanford University, UC Davis, UC Irvine i UCLA (2014).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Aalto University (2014).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP Universitat Politècnica de Catalunya – UPC-BarcelonaTech (2014).
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la física a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2005-2014) (2011-2020).
RESEARCH 2015: institucions acadèmiques i publicació en revistes d'arquitectura: estudi a nivell espanyol i internacional.
RESEURB 2016: institucions acadèmiques i publicació en revistes d'urbanisme: estudi a nivell espanyol i internacional.

Articles publicats per investigadors

 

Articles indexats publicats per autors de l'ETSAB (2012).
Articles indexats publicats per investigadors del campus de Terrassa. Consulteu també les infografies (2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022).
Articles publicats per investigadors de l'ETSEIB.
Publicació científica del campus del Baix Llobregat.
Publicació científica a l'EPSEM.
Accessibilitat en obert dels articles UPC publicats al ... : anàlisi dels articles més citats (2015 | 2016 | 2017).
Les Publicacions UPC de 2018 amb més presència a Twitter.
Personal investigador de la UPC amb articles altament citats
Estudi bibliomètric EPSEB 2020-2021 | 2022

 

La recerca a...

La recerca a la Catalunya Central.

Mapa de la recerca del Campus de Vilanova i la Geltrú (2011) (2012) (2013).

Investigación y docencia de las mujeres en carreras del sector de la construcción en la Universidad de Granada y la Universidad Politécnica de Catalunya 2023
recerCAMINS - Estudi de la comunicació científica de la recerca a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC en CONSTRUCTION ENGINEERING (2014-2018)

 

Observatori de la publicació científica de la UPC

Observatori 2006 
Observatori 2005 
Observatori 2004 

 

Més informació


Potser també t'interessa: Indicadors bibliomètrics i acreditacions


Darrera actualització: 09/05/2024