INVESTIGADORS

Estudis bibliomètrics

Les biblioteques realitzen estudis bibliomètrics amb informació sobre la producció cíentífica dels investigadors i investigadores de la UPC, l'impacte de les seves publicacions i el posicionament de la UPC versus altres universitats europees i internacionals.

Si estàs interessat en realitzar un estudi de la teva Escola, Facultat, Campus o Grup de recerca, contacta amb la teva biblioteca.

Estudis comparatius per àrees temàtiques i escoles

Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2002-2012)  (2007-2017).
Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'Escola de Camins vs. altres universitats d'àmbit internacional (1998-2008) (2000-2010) (2006-2015).

Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs. altres universitats d'àmbit internacional (2000-2009) (2003-2012) (2006-2015).

Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'ETSETB vs. altres universitats d'àmbit europeu (1997-2007) (1999-2009) (2002-2012) (2006-2016).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i nou universitats dels Estats Units: Brown University, University of Chicago, Northwestern University, Stanford University, Columbia University, Cornell University, Harvard University, Princeton University i Duke University (2013).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i institucions de Xina (2014).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i cinc universitats dels Estats Units: Caltech, Stanford University, UC Davis, UC Irvine i UCLA (2014).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Aalto University (2014).
Estudi de la coautoria de publicacions científiques: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP Universitat Politècnica de Catalunya – UPC-BarcelonaTech (2014).
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la física a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2005-2014).
RESEARCH 2015: institucions acadèmiques i publicació en revistes d'arquitectura: estudi a nivell espanyol i internacional.
RESEURB 2016: institucions acadèmiques i publicació en revistes d'urbanisme: estudi a nivell espanyol i internacional.

Articles publicats per investigadors

Articles indexats publicats per autors de l'ETSAB (2012).
Articles indexats publicats per investigadors del campus de Terrassa. Consulteu també les infografies (2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017).
Articles publicats per investigadors de l'ETSEIB.
Publicació científica del campus del Baix Llobregat.
La recerca a l'EPSEM (2010-2014) (2011-2015). Consulteu també les infografies: (2010-2014) (2011-2015) (2013-2017).
Accessibilitat en obert dels articles UPC publicats al ... : anàlisi dels articles més citats (2015 | 2016 | 2017).

 

La recerca a...

La recerca a la Catalunya Central (2007-2011) (2008-2012) (2009-2013) (2010-2014) (2011-2015) (2012-2016).

Mapa de la recerca del Campus de Vilanova i la Geltrú (2011) (2012) (2013).

 

Observatori de la publicació científica de la UPC

Observatori 2006 
Observatori 2005 
Observatori 2004 

 

Més informació


Potser també t'interessa: Indicadors bibliomètrics i acreditacions


Darrera actualització: 04/03/2019