PROFESSORS

Punt ATENEA Biblioteques-ICE

Recorda que el Punt ATENEA t'ajuda en

  • L'optimització en l’ús de les eines Moodle.
  • L'organització i presentació de continguts normalitzats.
  • La cerca i actualització dels recursos d’informació, bibliografia i altres materials docents.
  • L'accés a recursos electrònics.
  • El suport en propietat intel·lectual i llicències CC, drets d’imatge i plagi.
  • El dipòsit dels materials a Aprèn, el portal de la producció docent del professorat.

Més informació


Tots els canals de suport d'ATENEA que el professorat té a la seva disposició els pots trobar aquí:

ATENEA Saps què? 


Darrera actualització: 24/01/2024