CONTACTE

Contacte

Dades personals
Dades de la consulta

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per dur a terme una gestió correcte de la prestació de serveis bibliotecaris. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus Nord UPC, edifici K2M, Planta S1, Despatx S103-104. Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona, a l'adreça de correu electrònic: info.bibliotequesArrobaupc.edu. Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns i necessaris, i amb la finalitat de garantir la correcta prestació dels serveis sol·licitats. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

 

Dades de contacte

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
edifici K2M, Planta S1, Despatx S103-104
Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona
info.bibliotequesArrobaupc.edu
+34 93 401 61 38


Darrera actualització: 16/10/2018