TRACTAMENTF033

Tractament F033 Gestió del fons bibliogràfic de la UPC

Responsable del tractament:

Universitat Politècnica de Catalunya.

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

934 015 828 

info.bibliotequesArrobaupc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament: [F03.3.]. Gestió del fons bibliogràfic de la UPC.
Legitimació: Amb el seu consentiment explícit, el tractament de les dades permetrà la gestió de la seva sol·licitud d'informació realitzada per a activitats docents i de recerca, i rebudes a les biblioteques de la UPC.
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.
Drets de les persones: Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades
Termini de conservació: Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
Reclamació: Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 

Darrera actualització: 27/06/2019