ESTUDIANTS

Servei de préstec de portàtils a domicili

 

 

Si necessites un portàtil per estudiar o preparar classes des de casa, te'n deixem un.

 

Aquest servei s'adreça només a l'estudiantat de grau i màster, a les doctorandes i doctorands i al professorat associat de la UPC.

 

 

A qui va adreçat?

 • A l'estudiantat de grau i màster oficial i als doctorands i doctorandes de la UPC.
 • Al professorat associat de la UPC.

Com sol·licitar un portàtil per treballar des de casa?

 • Fes la teva sol·licitud omplint aquest formulari:

Demana un portàtil 

 • La biblioteca contactarà amb tu per acordar les condicions del préstec.
 • Quan vinguis a la biblioteca a buscar-lo, t'hauràs d'identificar amb el carnet de la UPC per formalitzar el préstec.

Quant de temps?

Tipus d'usuari Dies de préstec
Estudiants de grau, màsters oficials i doctorat de la UPC 35 dies
Professorat associat 120 dies

Es pot renovar el préstec? 

 • Pots sol·licitar fins a 3 renovacions sempre que no hi hagi una reserva d'un altre usuari i que es facin dins del termini de préstec.
 • Quan rebis l'avís de finalització del préstec, sol·licita la renovació omplint el formulari de sol·licitud i seleccionant la casella renovació:

Renova el préstec

 • La biblioteca contactarà amb tu per confirmar si és possible fer la renovació.

Com retornar el portàtil a la biblioteca?

 • Els ordinadors es retiren i es retornen al taulell de préstec de la biblioteca en la data establerta.
 • És la teva responsabilitat retornar l'equipament a la biblioteca dins el termini establert. Pots sol·licitar-ne la renovació si el necessites més temps.

Condicions generals del Servei

 • L'ordinador és responsabilitat de la persona que l'ha agafat en préstec.
 • L'ús dels ordinadors és per a finalitats exclusivament acadèmiques.
 • La biblioteca no es fa responsable dels arxius i programari que s'hagin desat o instal·lat a l'ordinador. Quan es retorna l'ordinador, la biblioteca procedeix a formatar el disc dur i reinstal·lar la imatge de l'equipament.
 • Els ordinadors es presten en perfectes condicions d'higiene, d'ús i de funcionament i s'han de retornar en les mateixes condicions. No s'inclou ratolí.
 • L'ordinador es presta amb les eines ofimàtiques bàsiques, navegadors i l'antivirus que l'usuari es compromet a tenir actualitzades, així com el sistema operatiu. Es pot consultar el programari instal·lat als ordinadors en aquest enllaç.
 • L'usuari es pot descarregar el programari que necessiti i que pot trobar a Distribució de Software UPC o el que li faciliti el seu centre. Es pot consultar el programari llicenciat per la UPC en aquest enllaç.
 • L'usuari s'haurà de configurar la connexió a UPCLink si necessita accedir al seu escriptori remot, unitats de xarxa o aplicatius i programes restringits a l'entorn d'IPs UPC.
 • Si l'usuari detecta qualsevol mal funcionament del maquinari o del programari ho ha de comunicar a Àtic, facilitant el número de l'equip que hi ha a l'etiqueta enganxada sota el portàtil.
 • Si es detecta un mal funcionament de l'ordinador un cop s'ha retornat i no se n'ha informat prèviament, es considerarà un mal ús i s'aplicarà la sanció establerta al Reglament de préstec.
 • La biblioteca es reserva el dret de denegar l'ús del servei a un usuari quan ho cregui oportú.

Incompliment de les normes

Si retornes el portàtil amb retard o en mal estat, s'aplicaran punts de penalització en funció del tipus d'infracció.

Falta lleu
Retornar el portàtil amb retard 2 dies de suspensió per dia de retard
Falta greu

Ocasionar desperfectes deguts al mal ús, malgrat que això no n'impedeixi l'ús normal

Deixar l'ordinador desatès

No retornar-lo al servei de préstec

 

30 dies de suspensió

Quan un usuari acumula 30 o més dies de suspensió, queda temporalment exclòs del servei de préstec per blocs de 30 dies naturals.

Falta molt greu

Ocasionar desperfectes greus que impedeixen l'ús normal de l'ordinador 

No retornar el portàtil 

Restituir l'ordinador per un de nou segons s'estipula al reglament. Mentrestant, l'usuari restarà exclòs del servei de préstec

A aquestes sancions es poden afegir les mesures administratives i legals que la UPC consideri oportunes i excloure permanentment l'usuari del servei de préstec.


Darrera actualització: 16/02/2023