Actualitat

Destacats

La Biblioteca avui

2.801
Hores d'obertura
34.037
Visitants
296
Punts de treball
2.314
Documents prestats
2.801
Assistents activitats formatives
48.710
Llibres i diccionaris electrònics