Actualitat

Destacats

La Biblioteca avui

3.095
Hores d'obertura
163.652
Visitants
296
Punts de treball
6.914
Documents prestats
2.566
Assistents activitats formatives
27.889
Llibres i diccionaris electrònics