LA PRODUCCIó CIENTíFICA DEL CAMPUS DE TERRASSA 2022

La producció científica del Campus de Terrassa 2022

Aquesta pàgina recull les dades més rellevants de l’informe Articles indexats publicats per investigadors del Campus de Terrassa: 2022 disponible a UPCommons. Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web of Science (nota metodològica).

 


 

L'any 2022 es van publicar 313 articles en revistes indexades al JCR. Es poden consultar tots els articles a l’informe complet.

L’evolució mostra com, des del 2010, hi ha hagut un increment continu en el nombre d’articles indexats fins al 2015. Es va passar de 196 a 284 articles publicats. Després de dos anys en què el nombre de publicacions va baixar, a partir del 2018 es constata un increment considerable fins aquest darrer any, en què el nombre d’articles ha tornat a descendir. Tot i això, les dades són similars a dos anys enrere.


 

Del total d’articles indexats l'any 2022, hi ha 301 (un 96,2%) que es poden consultar en accés obert. Es distribueixen de la manera següent:  

 

Accés obert

Via verda

106
Via daurada 122

Via híbrida

73

Accés tancat

12

 

Sota la via daurada trobem 122 articles que han estat publicats en revistes d’accés obert. Sota la via verda trobem 137 articles que han estat dipositats a UPCommons i que estaran disponibles en accés obert respectant les condicions de les revistes (versió de l’article i període d’embargament adequats). A més, hi ha 73 articles publicats en obert en revistes híbrides.

Continua l’increment d’articles en obert de revistes híbrides durant el darrer any, passant de 42 a 73 articles, a conseqüència de la consolidació dels acords transformatius que ha signat la UPC amb algunes editorials científiques.

 

 

 

 

El 2022, 295 investigadors de Campus de Terrassa van aparèixer en un o més articles indexats al JCR. Es poden consultar tots els autors a l’informe complet.

L’evolució mostra com, des del 2010, s’ha produït un increment anual irregular del nombre d’autors amb l’excepció dels anys 2013, 2017 i  2020. El darrer any apareixen 22 autors més que el 2021.

 

D’aquests 295 autors, hi ha 8 que van publicar 9 o més articles indexats al 2022: Quintanilla De Latorre, Ramon (24 articles), Riba Ruiz, Jordi Roger (17 articles), Puig Cayuela, Vicenç i Tzanov, Tzanko (12 articles), Montanya Puig, Juan (10 articles), Fernández García, Raúl, Gil Galí, Ignacio i Masoller Alonso, Cristina (9 articles).

 

 

Mapa interactiu de la producció dels autors del Campus de Terrassa de la UPC i les seves co-autories.

 • Cada node està dedicat a un autor que ha publicat sobre el tema examinat en aquesta enquesta. Les vores indiquen el nombre de documents en coautoria dels autors esmentats. Els nodes en blau identifiquen els autors vinculats al Campus de Terrassa.
 • Aquest mapa inclou investigadors que han escrit almenys una publicació.
 • A causa del fet que els documents amb més de 50 autors fan impossible crear el següent mapa interactiu, aquests articles s'han eliminat per a dibuixar el gràfic.
 • Una vegada que el mapa s'hagi obert, consulti les instruccions d'ús per a aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

 

S’ha publicat articles en 206 revistes indexades diferents. Les 19 revistes amb 3 o més articles són:

 

POLYMERS

13

SENSORS

12

APPLIED SCIENCES BASEL ENERGIES

10

ENERGIES

8

CEAS SPACE JOURNAL 

5

ENERGY AND BUILDINGS

4

IEEE ACCESS

4

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS

4

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

4

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

4

MATERIALS

4

PHOTONICS

4

BUILDING AND ENVIRONMENT

3

COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS

3

ELECTRONIC RESEARCH ARCHIVE

3

ENERGY

3

JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY

3

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE

3
         TEXTILE RESEARCH JOURNAL 3

 

 

Dins dels 313 articles, trobem 25 institucions amb 5 o més col·laboracions:

 

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

22
          UVIGO - UNIVERSIDAD DE VIGO

22

UAB - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

14

UB - UNIVERSITAT DE BARCELONA

13

IRII - INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

9

ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS

9

CIBER - CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED 

7

UNIVERSITY OF MANCHESTER

7

BSC - BARCELONA SUPERCOMPUTER CENTER

6

CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

6

CIBERSAM - CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED DE SALUD MENTAL

6

ELECNOR DEIMOS SATELLITE SYST

6

EUROCONSULT

6

GOMSPACE AS

6

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

6

UNIVERSITY OF LONDON

6

UNIVERSITY OF STUTTGART

6

UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

6

CIMNE - CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA

5

HELMHOLTZ ASSOCIATION

5

MIT - MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

5

UdG - UNIVERSITAT DE GIRONA

5
         URL - UNIVERSITAT RAMON LLUL 5
         UNIVERSITY COLLEGE LONDON 5
         UPV/EHU – UNIVERSITAT DEL PAÍS BASC 5

 

 

Dins dels 313 articles, trobem 26 països (sense constar Espanya) amb 3 o més col·laboracions:

 

USA

21

BRAZIL

19

FRANCE

19

GERMANY

18

UNITED KINGDOM

18

ITALY

14

DENMARK

10

FINLAND

8

PEOPLES R CHINA

8

ARGENTINA

6

IRAN

6

MEXICO

5

NORWAY

5

CHILE

4

GREECE

4

NETHERLANDS

4

POLAND

4

PORTUGAL

4

COLOMBIA

3

INDIA

3

         ISRAEL 3
         JAPAN 3
         LITHUANIA 3
         RUSSIA 3
         SWEDEN 3
         SWITZERLAND 3

 

 

 

23 grans àrees temàtiques amb 5 o més articles:

 

ENGINEERING

102

MATERIALS SCIENCE

48

CHEMISTRY 

43

PHYSICS

43

MATHEMATICS

37

ENERGY FUELS

27

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS

22

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY

20

POLYMER SCIENCE

20

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION  

19

COMPUTER SCIENCE

17

MECHANICS

17

CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY

14

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 

12

OPHTHALMOLOGY

12

OPTICS

11

METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES

10

AUTOMATION CONTROL SYSTEMS GEOLOGY

8

TELECOMMUNICATIONS

7

THERMODYNAMICS

7

EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH WATER RESOURCES

6

METALLURGY METALLURGICAL ENGINEERING

5

OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE

5

 

Mapa interactiu de les categories WoS assignades als articles d'autors del Campus de Terrassa.

 • Cada node indica el nombre d'articles de revista indexats sota la categoria especificada. Les vores indiquen el nombre de documents relacionats amb els temes enllaçats.
 • Un cop obert el mapa, consulteu les instruccions d'ús per aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix.

Categories WoS
Accés al mapa interactiu

 

 

Al 2022 s’han publicat 136 articles en revistes situades al primer quartil d’alguna àrea temàtica del JCR.

 

La distribució per quartils dels 313 articles indexats és la següent:

 

Quartil 1

136

43,55%

Quartil 2

105 33.55%

Quartil 3

38 12,14%

Quartil 4

14 4,47%

No quartil

20

6,39%

 

 

Els 3 articles publicats a revistes amb un factor d’impacte més gran són:

 

Martinez-Denegri, G., Ferreira, C., Ruiz-Preciado, M., Fassl, P., Kramarenko, M., Paetzold, U., & Martorell, J. (2022). Wide Bandgap Perovskite Photovoltaic Cells for Stray Light Recycling in a System Emitting Broadband Polarized Light. ADVANCED ENERGY MATERIALS, 12(36). https://doi.org/10.1002/aenm.202201473
Factor impacte 2022 = 27.8 – Q1

Robles, E., Fernandez, M., Andreu, J., Ibarra, E., Zaragoza, J., & Ugalde, U. (2022). Common-mode voltage mitigation in multiphase electric motor drive systems. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 157. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111971
Factor impacte 2022 = 15.9 – Q1

Boggs, L.D.; Mach, D.; Bruning, E.; Liu, N.; Van Der Velde, O.; Montanya, J.; Cummer, S.; Palivec, K.; Chmielewski, V.; MacGorman, D.; Peterson, M. (2022). Upward propagation of gigantic jets revealed by 3D radio and optical mapping. SCIENCE ADVANCES, 8(31), eabl8731. https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8731
Factor impacte 2022 = 13.6 – Q1

 

 

A data 18.12.2023 els 313 articles seleccionats havien rebut 1.351 citacions. 6 d’aquests articles havien rebut 20 o més citacions:

 

193 citacions – Abdalla, E.; Abellan, G.; Aboubrahim, A.; Agnello, A.; Akarsu, Ö.; …, L.; Haro, J., et al. (2022). Cosmology intertwined: A review of the particle physics, astrophysics, and cosmology associated with the cosmological tensions and anomalies. JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS, 34, 49-211. https://doi.org/10.1016/j.jheap.2022.04.002
Factor impacte 2022 = 3.8 – Q2

45 citacions – Babaee, M.; Garavand, F.; Rehman, A.; Jafarazadeh, S.; Amini, E.; Cacciotti, I. (2022). Biodegradability, physical, mechanical and antimicrobial attributes of starch nanocomposites containing chitosan nanoparticles. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 195, 49-58. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.11.162
Factor impacte 2022 = 8.2 – Q1

38 citacionsTejedor, B., Lucchi, E., Bienvenido-Huertas, D., & Nardi, I. (2022). Non-destructive techniques (NDT) for the diagnosis of heritage buildings: Traditional procedures and futures perspectives. ENERGY AND BUILDINGS, 263. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112029
Factor impacte 2022 = 6.7 – Q1

23 citacions – Baquero, M., & Forcada, N. (2022). Thermal comfort of older people during summer in the continental Mediterranean climate. JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, 54. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104680
Factor impacte 2022 = 6.4 – Q1

23 citacionsMorena, A.G., Bassegoda, A., Natan, M., Jacobi, G., Banin, E., & Tzanov, T. (2022). Antibacterial Properties and Mechanisms of Action of Sonoenzymatically Synthesized Lignin-Based Nanoparticles. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 14(33), 37270-37279. https://doi.org/10.1021/acsami.2c05443
Factor impacte 2022 = 9.5 – Q1

20 citacionsAlavi, H., Bortolini, R., & Forcada, N. (2022). BIM-based decision support for building condition assessment. AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 135. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.104117
Factor impacte 2022 = 10.3 – Q1

 

L’impacte normalitzat es calcula comparant les cites rebudes pels articles indexats del Campus de Terrassa en una àrea concreta amb la mitjana mundial del mateix àmbit temàtic. Ens permet comparar, per tant, l’impacte d’articles de diferents àmbits temàtics.

Les dades corresponents a tot el món s’han estret de ESI (Essential Science Indicators). Aquesta eina mostra estadístiques que permeten estudiar les tendències en investigació científica. Divideix el coneixement en 22 àrees de recerca. Cada revista està assignada a una d’aquestes àrees. Més informació >>.

Per fer aquest informe s’han contemplat les 10 categories ESI presents a 10 o més articles indexats del Campus de Terrassa publicats el 2022:

 

 

ESI ofereix la mitjana mundial de cites rebudes durant un any concret per a cada àrea de recerca (ESI citation rate). La comparació entre la mitjana de cites rebudes a WoS pels articles del Campus de Terrassa i la mitjana mundial ens donarà l’impacte normalitzat:

Cal tenir present que un mateix article pot estar en més d’una àrea de recerca Web of Science.

Les cites rebudes a WoS s’han estret el 31.12.2023.

Les ESI citation rates corresponents s’han estret a 11.01.2024

 

Les Altmetrics molt sovint s’han presentat com a mètriques alternatives a les utilitzades tradicionalment, com són el factor d'impacte de les revistes i els índexs personals de citació com l'índex h. Les altmetrics d'un article van més enllà del seu nombre de cites, cobreixen altres aspectes del seu impacte, com són el nombre de bases de dades i de coneixement que la refereixen, les seves visualitzacions, les seves descàrregues, o les seves mencions en els mitjans de comunicació social i en els mitjans de notícies.

Per fer aquest informe hem utilitzat l’Altmetric Attention Score (Altmetric.com). Es tracta d’un indicador compost (mitjana ponderada de mesures i fonts heterogènies) que vol mesurar l’atenció rebuda a Internet i és utilitzat tant per UPCommons com per FUTUR.

Dels 313 articles indexats, aquests són els 13 articles amb un valor “Altmetric” més alt a 10 a data 11.01.2024:

Altmetric = 802 – Peterson, M.; Lang, T.; Logan, T.; Wee Kiong, C.; Gijben, M.; Holle, R.; Kolmasova, I.; Marisaldi, M.; Montanya, J.; Pawar, S.; Zhang, D.; Brunet14, M.; Cerveny, R. (2022). New WMO Certified Megaflash Lightning Extremes for Flash Distance and Duration Recorded from Space. BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, 103(4), 257-261. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-21-0254.1

Altmetric = 49 – Abdalla, E.; Abellan, G.; Aboubrahim, A.; Agnello, A.; Akarsu, Ö.; …, L.; Haro, J., et al. (2022). Cosmology intertwined: A review of the particle physics, astrophysics, and cosmology associated with the cosmological tensions and anomalies. JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS, 34, 49-211. https://doi.org/10.1016/j.jheap.2022.04.002

Altmetric = 42 – Vaidya, S., C. Traub, F. Romano, G. H. Herdrich, Y.-A. Chan, S. Fasoulas, P. C. E. Roberts,…, Rodriguez-Donaire, S., Garcia-Alminana, D., Sureda, M., Garcia-Berenguer, M., et al. «Development and Analysis of Novel Mission Scenarios Based on Atmosphere-Breathing Electric Propulsion (ABEP)». CEAS SPACE JOURNAL 14, núm. 4 (octubre 2022), 689-706. https://doi.org/10.1007/s12567-022-00436-1

Altmetric = 40 – Lijo, R., Quevedo, E., Castro, J., & Horta, R. (2022). Assessing Users’ Perception on the Current and Potential Educational Value of an Electrical Engineering YouTube Channel. IEEE ACCESS, 10, 8948-8959. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3139305

Altmetric = 22Rodriguez-Donaire, S., Garcia-Alminana, D., Garcia-Berenguer, M., Roberts, P.C.E., Crisp, N.H., Herdrich, G.H., Kataria, D., Hanessian, V., Becedas, J. i Seminari, S. (2022). «Strategic Similarities between Earth Observation Small Satellite Constellations in Very Low Earth Orbit and Low-Cost Carriers by Means of Strategy Canvas». CEAS SPACE JOURNAL 14, núm. 4 (octubre 2022): 767-84. https://doi.org/10.1007/s12567-022-00462-z

Altmetric = 13 – Gupta, S., Mastrantonas, N., Masoller, C., & Kurths, J. (2022). Perspectives on the importance of complex systems in understanding our climate and climate change-The Nobel Prize in Physics 2021. CHAOS, 32(5). https://doi.org/10.1063/5.0090222

Altmetric = 12 – Lana, X., Casas-Castillo, M., Rodriguez-Sola, R., Prohom, M., Serra, C., Martinez, M., & Kirchner, R. (2023). Time trends, irregularity and multifractal structure on the monthly rainfall regime at Barcelona, NE Spain, years 1786-2019. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 43(1), 499-518. https://doi.org/10.1002/joc.7786

Altmetric = 11 – Di Tomaso, E., Escribano, J., Basart, S., Ginoux, P., Macchia, F., Barnaba, F., Benincasa, F., Bretonniere, P., Bunuel, A., Castrillo, M., Cuevas, E., Formenti, P., Goncalves, M., Jorba, O., Klose, M., Mona, L., Pinto, G., Mytilinaios, M., Obiso, V., … Garcia-Pando, C. (2022). The MONARCH high-resolution reanalysis of desert dust aerosol over Northern Africa, the Middle East and Europe (2007-2016). EARTH SYSTEM SCIENCE DATA, 14(6), 2785-2816. https://doi.org/10.5194/essd-14-2785-2022

Altmetric = 11 – Fontich Julia, Ernest; Guillamon, A.; Lazaro, J. Tomás; Alarcón, T.; Vidiella, B.; Sardanyes, J. (2022). Critical slowing down close to a global bifurcation of a curve of quasi-neutral equilibria. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 104, 106032. https://orcid.org/0000-0001-8268-4503

Altmetric = 10 Cardona, G., Alonso, S., & Yela, S. (2022). Compliance versus Risk Awareness with Contact Lens Storage Case Hygiene and Replacement. OPTOMETRY AND VISION SCIENCE, 99(5), 449-454. https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001881

Altmetric = 10 – Escribano, J.; di Tomaso, E.; Jorba, O.; Klose, M.; Gonçalves, M.; Macchia, F.; Amiridis, V.; Baars, H.; Marinou, E.; Proestakis, E.; Urbanneck, C.; Althausen, D.; Bühl, J.; Mamouri, R.; Pérez, C. (2022). Assimilating spaceborne lidar dust extinction can improve dust forecasts. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 22(1), 535-560. https://doi.org/10.5194/acp-22-535-2022

Altmetric = 10 – Myriokefalitakis, S.; Bergas, E.; Gonçalves, M.; Pérez, C.; van Noije, T.; Le Sager, P.; Ito, A.; Athanasopoulou, E.; Nenes, A.; Kanakidou, M.; Krol, M.; Gerasopoulos, E. (2022). Multiphase processes in the EC-Earth model and their relevance to the atmospheric oxalate, sulfate, and iron cycles. GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT, 15(7), 3079-3120. https://doi.org/10.5194/gmd-15-3079-2022

Altmetric = 10 Riba, J., & Bas-Calopa, P. (2022). Use of DSLR and Sonic Cameras to Detect and Locate High-Voltage Corona Discharges. SENSORS, 22(19). https://doi.org/10.3390/s22197250

 

Del total d’articles indexats l'any 2022, hi ha 211 (un 67,41%) què Web of Science ha categoritzat en un o més ODS. La taula següent mostra el nombre d’articles indexats per cadascun dels ODS:

 

03 – SALUT I BENESTAR

74

13 – ACCIÓ CLIMÀTICA

42

11 – CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

35

07 – ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

26

12 – CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

16

06 – AIGUA NETA I SANEJAMENT

15

09 – INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES   

8

15 -  VIDA TERRESTRE

7

02 – FAM ZERO

4

04 – EDUCACIÓ DE QUALITAT

3

05 – IGUALTAT DE GÈNERE

3

14 – VIDA SUBMARINA

2

16 – PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

1

 

>Nota metodològica

Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web of Science.

Aquest recurs recull els articles d’investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que compleixin les condicions següents:

 • Hagin estat publicats durant l’any 2022.
 • Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrassa de la UPC o d’alguna de les seves escoles1.
 • Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l’edició del 2022.

Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Zotero) per a la presentació de la bibliografia.

Els diferents informes presentats en aquest recurs s’han generat a partir de l’aplicació de les opcions “Analyze Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts.

Per a cada autor del Campus s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador de FUTUR: Portal de la Producció Científica dels investigadors de la UPC. Per a cada article s’ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç al DOI de la publicació.

La manca d’algun article en aquest recull pot ser causada per alguna d’aquestes causes:

 • Articles que no hagin estat incorporats a la base de dades Web of  Science (ISI).
 • Articles en què no apareix la menció del Campus de Terrassa a la signatura dels autors.
 • Errades en la indexació a la base de dades.

En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.campus.terrassa@upc.edu

 

1 La cerca efectuada és la següent:  

(AD=(((colon OR colom) NOT VALENCIA) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECN" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR"CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT OR GAIA)) NOT AD=(terrassa OR tarrasa OR 08222)) OR (AD=((Terrassa OR Tarrasa OR 08222) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR ESEIAAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "UNIV POLITECN" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT OR GAIA)))

 


Darrera actualització: 12/03/2024