COL·LECCIONS

Fons històric

La biblioteca disposa de col·leccions procedents de diferents fons documentals, propis o d'altres entitats com AEG Electric Motors i ABB Generación S.A

 

Fons antic BCT
Aquesta col·lecció està formada per més de 2.200 llibres editats amb anterioritat a l’any 1950 i de temàtica científica, especialment de l’enginyeria tèxtil: maquinària, tècniques de teixit, …

Bona part de la col·lecció és material docent de l’especialitat de peritatge i enginyeria tèxtil de l’Escola Industrial de Terrassa.

Els llibres estan tots introduïts al catàleg UPC i es troben en una sala especial de la 2a planta. Per consultar-los cal que us adreceu al personal de la biblioteca.

 

 

Fons històric de Ciència i Enginyeria (BCT)

ex-librisLa col·lecció de documents històrics sobre l'astronàutica està formada per obres literàries de ficció sobre viatges espacials de diferents èpoques, novel·les de viatges espacials escrites per autors no científics que inclouen justificacions tècnic-científiques i novel·les i tractats escrits per científics. Un altre conjunt de llibres de la col·lecció el constitueixen els primers llibres científics-tècnics sobre el coet com a enginy capaç de navegar fora de l’atmosfera terrestre. També els publicats per els primers tractadistes i divulgadors dels viatges espacials. Un apartat especial és el dels primers llibres de divulgació de l’astronàutica publicats en castellà. També hi ha llibres més genèrics que inclouen capítols dedicats a la història de la idea del viatge espacial a altres móns i que serveixen una recopilació de fonts bibliogràfiques sobre el tema. A més, trobem llibres d’història de la navegació aèria ja que en els orígens comparteixen unes inquietuds paral·leles a la dels viatges espacials. Completen la col·lecció algunes obres divulgació astronòmica que tenen alguna connotació de viatge espacial i de la possibilitat d’altres móns habitats.

En quan a l’extensió temporal de les obres principals, aquesta va des dels temps remots fins als voltants de l’any 1957, data del Sputnik primer satèl·lit artificial que al meu entendre va marcar un  primer pas de la ficció a la realitat.

Fons AEGEl 26 de maig del 2004 es signava el conveni de cessió en comodat del fons documental i d’un seguit de prototipus de l’empresa AEG Eletric Motors a l’Ajuntament de Terrassa i a la Universitat Politècnica de Catalunya. A l’actualitat l’Arxiu Municipal de Terrassa està duent a terme la catalogació i inventari del fons en estreta col·laboració amb la UPC.

En una primera fase de treball arxivístic, entre el 2004 i mitjans del 2005, s’ha realitzat un inventari provisional de la documentació del Departament de Comptabilitat i un 40% de la documentació Tècnica de l’empresa. El major esforç ha estat la classificació dels més de 60.000 dibuixos i plànols que ha deixat l’empresa. A manca d’un recompte definitiu el fons està integrat per 300 metres lineals de documentació, 60.000 plànols, 507 fotografies, 1 pel·lícula i aproximadament 2.000.000 microfilms. L’abast cronològic és de 1910 a 1999, i documenta el funcionament d’una empresa metal·lúrgica amb molta implicació de ciutadans terrassencs que hi treballaren en algun moment de la seva vida.

L’AEG, a més, va destacar sempre per ser un punt clau per entendre la lluita obrera durant els anys del darrer franquisme i de la transició democràtica al Vallès Occidental i a Catalunya. A la vegada l’empresa fou un puntal en la producció de motors de primer nivell arreu d’Europa.

El fons està dipositat a l'Arxiu Històric de Terrassa - Comarcal del Vallès Occidental. La informació sobre la història i el seu contingut es pot consultar al SAC (Serveis d'Arxius de Ciència).

La Biblioteca del Campus de Terrassa és dipositària d’un important fons Fons documental ABBdocumental de l’empresa elèctrica sabadellenca ABB Generación S.A. (antiga La Electricidad, S.A.).

ABB, i la seva predecessora La Electricidad, ha estat una de les empreses més importants pel que fa a la fabricació de màquines elèctriques del nostre país. En aquest fons es poden trobar, per exemple, els dissenys originals d’alternadors, motors i d’altres enginys elèctrics que van ser fabricats per ABB al llarg de la seva existència.

El conjunt documental ABB inclou diferents tipologies documentals com llibres, revistes, dibuixos tècnics, càlculs d’assaigs, etc. Actualment aquest fons està integrat per les següents seccions:

  • Biblioteca tècnica: conjunt format per més 150 monografies, catàlegs industrials, normes tècniques sobre màquines elèctriques i matèries afins.
  • Hemeroteca tècnica: col·lecció de revistes sobre matèries elèctriques.
  • Arxiu tècnic: conjunt de dibuixos tècnics (en paper vegetal i microfitxa) de màquines fabricades per ABB al llarg de la seva trajectòria. S’inclouen també materials complementaris com càlculs d’assaigs, catàlegs de productes i llibres de registres dels models fabricats. En total es disposen d’unes 20.000 microfitxes i uns 5.000 dibuixos en paper vegetal.

La consulta d’aquest fons és pública però cal sol·licitar prèviament una data de visita.


Darrera actualització: 18/12/2018