RECURSOS ELECTRòNICS PER àREA TEMàTICA

Recursos electrònics per àrea temàtica

Consulteu els diferents recursos electrònics (llibres, revistes i tesis doctorals), subscrits per la UPC, agrupats per àrees temàtiques. Recordeu consultar els recursos, des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet mitjançant el servei eBIB.

Àrees temàtiques


Darrera actualització: 19/02/2021