Actualitat

Carrusel

La Biblioteca avui

99.315
Visitants
8.739
Préstec de documents
2.118
Préstec de portàtils
2.134
Préstec de sales de treball
31.289
Documents a la biblioteca
733
Assistents a sessions de formació