CONEIX-NOS

Coneix-nos

Edifici BIB
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) va ser inaugurada al desembre del 1996. Dóna servei principalment als tres centres del Campus Nord: E.T.S d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), E.T.S d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), així com als departaments i centres de recerca tecnològica ubicats al mateix campus. La nostra orientació és decididament de servei cap a les necessitats d’aprenentatge i de recerca dels nostres usuaris, especialment des d’un enfocament tecnològic i sense oblidar l'oferta de serveis i productes per a activitats no estrictament acadèmiques.

Miquel Codina Vila
Cap de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)

 

 

 


Darrera actualització: 04/07/2023

A la Biblioteca s'accedeix des de l'exterior, a través de portes d'obertura automàtica i torns de control que funcionen amb el carnet universitari.

Des del taulell de l'entrada es pot facilitar l'accés a qualsevol persona. 

La biblioteca té 5 plantes sense desnivells, connectades entre sí per escales i dos ascensors accessibles de lliure ús.

A la planta -1 trobareu sales de treball per a doctorands i màquines d'autoservei.

A la planta 0 trobareu el servei de préstec i accés a ordinadors.

A la planta 1 i 2, sales de treball en grup i llocs de treball individual.

A la planta 3, trobareu llocs de treball individual. A cada planta hi ha un taulell accessible on dirigir-se. 

A cada planta hi ha lavabos accessibles.

Consulta el directori de plantes.