SERVEIS

Equipaments

La Biblioteca disposa de servei de préstec del següent equipament. Tot el material s'ha de retornar com a molt tard 15 minuts abans del tancament i és per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.

 

Adreçat a l'estudiantat de grau i màster oficial i als doctorands i doctorandes i al professorat associat de la UPC. Més informació >>

 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca
 • Condicions de préstec: fins a l'hora de tancament del servei i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.
 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.
 • Condicions de préstec: fins a l'hora de tancament del servei i és per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.
 • Condicions de préstec: fins a l'hora de tancament del servei i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.

 • Carregadors per a smartphones Iphone i Android.
 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.
 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.
 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.
 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.
 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca
 • Condicions de préstec: 3 hores i per a ús exclusiu dins de la Biblioteca.

Darrera actualització: 17/05/2021

Disponibilitat