DURANT L'ESTIU LA BIBLIOTECA éS DIGITAL

Durant l'estiu la biblioteca és digital

Durant l'estiu la biblioteca és digital

Pots consultar les revistes, llibres i bases de dades electròniques subscrites per les biblioteques des de dins i fora de la UPC i des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet mitjançant el servei eBIB.