TALLERS PER A PDI I DOCTORANDS

Tallers per a PDI i doctorands

Tallers per a PDI i doctorands

Tallers gratuïts per a PDI i doctorands organitzats per les biblioteques i l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC. Els tallers segueixen un itinerari format per 9 cursos diferents:

  1. Comença la tesi amb bon peu: organitza la informació
  2. Recursos i serveis d’informació en... enginyeria / arquitectura
  3. Gestors de referències 
  4. Publicació científica 
  5. Visibilitat i indicadors d'impacte
  6. Elaboració del manuscrit de la tesi
  7. Ciència Oberta
  8. Gestió de dades de recerca
  9. DRAC per a doctorands

 

Data Horari Campus Localització Idioma Places
2024-05-21 12:00 - 14:00 h. Formació en línia Taller ICE 5: Visibilitat i indicadors d'impacte Català/Castellà 40
2024-05-22 11:00 - 13:00 h. Formació en línia Taller ICE 5: Visibilitat i indicadors d'impacte Anglès 40
2024-05-29 10:00 - 12:00 h. Diagonal Sud Taller ICE 6: Redacció i preparació del manuscrit Anglès 30
2024-06-04 11:00 - 13:00 h. Formació en línia Taller ICE 7: Ciència Oberta Anglès 40
2024-06-12 11:00 - 13:00 h. Formació en línia Taller ICE 8: Gestió de dades de recerca Anglès 40
2024-06-18 11:00 - 13:00 h. Diagonal Nord Taller ICE 9: DRAC per a doctorands Català/Castellà 30