FORMACIó

Gestors de referències

Gestors de referències

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC. Per als doctorands, aquest taller forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és disposar d'unes nocions bàsiques per a treballar amb diferents programes gestors de referències: Zotero, Mendeley o EndNote Online.

Contingut:

 • Incorporar referències des de diferents eines de cerca
 • Organitzar les referències desades al teu compte
 • Treball col·laboratiu
 • Citacions i bibliografia
 • Ajuda i tutorials

 

El proper curs programarem noves sessions d'aquest taller.

 

Mentrestant trobaràs més cursos, tallers i webinars a Bibliotècnica, l’ICE i l’Escola de Doctorat.Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h

Adreçat a: Doctorat, PDI

Paraules clau: Bibliografia, Cerca d'informació, La teva tesi doctoral, Organització de la informació, Recursos d'informació, Serveis de les biblioteques

Més informació: 

L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Per als doctorands aquest curs es recomana en una fase inicial d’elaboració de la tesi i forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

 1. Eines per organitzar la informació
 2. Recursos i serveis d’informació en...
 3. Gestors de referències
 4. La publicació científica 
 5. Visibilitat i indicadors d'impacte
 6. Elaboració del manuscrit de la tesi
 7. Ciència Oberta
 8. Gestió de dades de recerca
 9. DRAC per a doctorands

També us oferim tallers i webinars sobre d'altres programes i aspectes relacionats amb la gestió de la bibliografia: