FORMACIó

La publicació científica

La publicació científica

Coneix estratègies per publicar, el moviment de l'accés obert i com redactar i estructurar un article científic.

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC. Per als doctorands, aquest taller forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi.

  • Estratègies per publicar, propietat intel·lectual i accés obert
  • Redacció i estructura de l'article; l'abstract i la cover letter; el peer review
  • Ciència oberta i comunicació científica: dades de recerca, preprints i peer review en obert

Properament es programaran noves sessions d’aquest taller.
 

T’nteressa? Ens ho pots comentar a info.biblioteques@upc.edu.


Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h.

Adreçat a: Doctorat, PDI

Paraules clau: La teva tesi doctoral, Publicació acadèmica

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.
L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Per als doctorands aquest curs es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi i forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

  1. Eines per organitzar la informació
  2. Recursos i serveis d’informació en...
  3. Gestors de referències
  4. La publicació científica
  5. Visibilitat i indicadors d'impacte 
  6. Elaboració del manuscrit de la tesi
  7. Ciència Oberta