FORMACIó

La publicació científica

La publicació científica

Coneix estratègies per publicar, el moviment de l'accés obert i com redactar i estructurar un article científic.

Activitat adreçada a PDI i doctorands de la UPC. Per als doctorands, aquest taller forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”. Es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi.

 • Estratègies per publicar, propietat intel·lectual i accés obert
 • Redacció i estructura de l'article; l'abstract i la cover letter; el peer review
 • Ciència oberta i comunicació científica: dades de recerca

El proper curs programarem noves sessions d'aquest taller.

 

Mentrestant trobaràs més cursos, tallers i webinars a Bibliotècnica, l’ICE i l’Escola de Doctorat.Preu: Gratuït per a membres UPC. Externs, 25 eur/h.

Adreçat a: Doctorat, PDI

Paraules clau: La teva tesi doctoral, Publicació acadèmica

Més informació: 

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de cinc inscripcions.

L'ICE expedeix un certificat d'assistència a les persones participants.

Per als doctorands aquest curs es recomana en una fase intermèdia d’elaboració de la tesi i forma part de l’itinerari “La teva tesi doctoral”, format pels cursos següents:

 1. Eines per organitzar la informació
 2. Recursos i serveis d’informació en...
 3. Gestors de referències
 4. La publicació científica
 5. Visibilitat i indicadors d'impacte 
 6. Elaboració del manuscrit de la tesi
 7. Ciència Oberta
 8. Gestió de dades de recerca
 9. DRAC per a doctorands