PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Normativa UPC de propietat industrial i intel·lectual

Es detalla la normativa de la Universitat Politècnica de Catalunya el contingut de la qual està total o parcialment relacionat amb els drets de propietat industrial i intel·lectual a la universitat.
 

Propietat industrial i intel·lectual a la UPC

Text refós, per Acord CG/2022/05/23 (vigent des del 18/07/2022), de la normativa aprovada per Acord CG/2018/08/05 (vigent a partir del 21/11/2018)

Normatives anteriors:

Convenis amb entitats de gestió de drets
Normatives acadèmiques
Reglament de l'arxiu

Darrera actualització: 23/01/2024