PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Legislació de propietat intel·lectual

S'ofereix una una selecció de legislació estatal i internacional,  total o parcialment relacionada amb els drets de propietat industrial i intel·lectual.

 

Propietat intel·lectual

Aquest és el text consolidat que incorpora les modificacions de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

Propietat industrial
Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
Identificadors bibliogràfics
Bases de dades
Ensenyament universitari

Es detallen els darrers articles modificats de la Llei de propietat intel·lectual, regulats per la Ley 2/2019, de 1 de marzo (amb vigència des del 3 de març de 2019).

 

Ar. 20.4

Retransmissió per cable

Art. 24 Dret de participació
Art. 25.8 Reemborsament de la compensació equitativa per còpia privada
Art. 31 bis Seguretat i procediments oficials
Art. 31ter Accessibilitat per a persones amb discapacitat
Art. 32.1 Citacions i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives o d'investigació científica
Art. 37.2 Reproducció, préstec i consulta d'obres mitjançant terminals especialitzats en determinats establiments
Art. 139.1 Cessament de l'activitat il·lícita (apartats a, e i f)
Art. 141.4 Mesures cautelars
Llibre 3r, títol IV Gestió col·lectiva dels drets reconeguts a aquesta llei
Llibre 3r, títol V Comissió de Propietat Intel·lectual
Llibre 3r, títol VI Protecció de les mesures tecnològiques i de la informació per a la gestió dels drets
Disp. add. 2a Intercanvi d'informació entre autoritats competents europees
Disp. add. 5a Notificacions en el procediment de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual (apartat 5)
Disp. final 1a Títol competencial
Disp. final 2a

Aplicació en les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria

Annex Contingut de l'informe anual de transparència
Directives europees
Drets d'autor
Obres òrfenes
Bases de dades
Tractats internacionals
WIPO Lex: España

Darrera actualització: 09/06/2020