PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Legislació de propietat intel·lectual

S'ofereix una una selecció de legislació estatal i internacional,  total o parcialment relacionada amb els drets de propietat industrial i intel·lectual.

 

Propietat intel·lectual

Propietat industrial
Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
Identificadors bibliogràfics
Bases de dades
Ensenyament universitari

Es detallen alguns dels articles del Real Decreto-ley 24/2021 relacionats amb la propietat intel·lectual (amb vigència des del 4 de novembre de 2021):

Art. del RDL 24/2021 Contingut

Art. 67

Mineria de text i dades

Art. 68

Utilització d'obres i altres prestacions en activitats pedagògiques digitals i transfrontereres

Art. 69

Conservació del patrimoni cultural

Art. 70

Pastitx

Art. 71

Ús d'obres i de prestacions fora del circuit comercial per part de les institucions responsables del patrimoni cultural

Art. 72

Obres d'art visual de domini públic

Art. 73

Ús de continguts protegits per part de prestadors de serveis per compartir compartir continguts en línia

Cal tenir en compte que el RDL 24/2021 només modifica els següents articles de la Llei de propietat intel·lectual (RDLeg 1/1996), tal i com es recull al seu article 80 (per tant, hi ha casos en què cal tenir en compte tant el RDLeg 1/1996 com el RDL 24/2021):

Art. de la LPI modificat Contingut21

Art. 20.2, paràgraf f

Retransmissió d'obres radiodifoses

Art. 32, ap. 2

Disposició per part de prestadors de serveis electrònics d'agregació de continguts, de textos o fragments de textos de publicacions de premsa

Art. 47 Acció de revisió per remuneració no equitativa
Art. 48 bis Dret de revocació
Art. 58 Concepte del contracte d'edició
Art. 110 Contracte de treball i d'arrendament de serveis
Art. 129 bis Drets de les editorials de publicacions de premsa i agències de notícies respecte a l'ús en línia de les seves publicacions de premsa
Art. 130 Durada dels drets
Art. 194, ap. 3 i 5 Funcions de mediació, arbitratge, determinació de tarifes i control
Disposició transitòria 22a Publicacions de premsa

Més informació:

Directives europees
Drets d'autor
Obres òrfenes
Bases de dades
Tractats internacionals
WIPO Lex: España

Darrera actualització: 17/01/2023