PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Propietat intel·lectual: preguntes més freqüents

Les preguntes freqüents recollides en aquesta pàgina tracten diversos aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual:

 

Generalitats

Definició dels drets d'autor i relació de les obres objecte de propietat intel·lectual

Dret de reproducció

Dret de fixació d’una obra en qualsevol mitjà (paper, electrònic, ...) que en permeti la comunicació i l’obtenció de còpies de tota o d’una part.

Dret de distribució

Dret de facilitar exemplars físics de l’original o còpies d’una obra mitjançant la seva venda, lloguer, préstec o altres mitjans de forma presencial.

Dret de comunicació pública

Dret de portar a terme qualsevol acte pel qual diverses persones poden accedir a una obra sense la distribució prèvia d’exemplars (conferències, projeccions, transmissió per correu electrònic, edició web,...).

Dret de transformació

Dret de traduir, adaptar o modificar una obra de manera que se’n deriva una obra diferent (traducció, resums, versions teatrals, modificacions d’imatges, ...)

Titularitat i cessió de drets

Els actes d’explotació de les obres no permesos per la legislació només es poden fer si es disposa de l’autorització dels autors i/o titulars dels drets corresponents.

Accés obert

Les obres es poden oferir en accés obert a tercers mitjançant llicències tipus "copyleft", les quals indiquen clarament les condicions d'ús corresponents.

Registre i identificació de documents

Existeixen diversos sistemes de registre i identificació de les obres que els autors poden emprar segons les seves necessitats: Registre de la Propietat Intel·lectual, Safe Creative, Copyright, Dipòsit Legal, ...

 


Darrera actualització: 09/11/2018