PROPIETAT INTEL·LECTUAL

FAQ sobre propietat intel·lectual: Dret de transformació

El dret de transformació és el dret de traduir, adaptar o portar a terme qualsevol altra modificació en la forma d’una obra de què se’n deriva una obra diferent. (art. 21 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI) ). Són obres derivades les traduccions, adaptacions per a infants, resums i extractes, versions teatrals, modificacions d’imatges o logotips...

Els drets de propietat intel·lectual de l’obra resultat de la transformació corresponen a l’autor d’aquesta darrera, sense perjudici dels drets de l’autor de l’obra preexistent.

L'autor de la nova obra derivada ha d'indicar l'autoria de l'obra original.

Exceptuant les obres exemptes de propietat intel·lectual (art. 13 LPI) o que són de domini públic (art. 41 LPI), no es pot transformar cap obra sense l’autorització de l’autor o persona titular dels drets.

Les paròdies d’obres divulgades no es consideren transformacions que exigeixin el consentiment de l’autor de l’obra objecte de paròdia, mentre no impliquin risc de confusió amb aquesta ni s’infereixi un dany a l’obra original o al seu autor.

Per tal de facilitar l’ús de les seves obres, alguns autors hi atorguen llicències d'ús del tipus "copyleft” (per exemple, llicències Creative Commons). Així, els usuaris saben quins usos concrets poden fer-ne sense haver de demanar cap autorització, sempre que ho facin sota les condicions detallades a la llicència.

 

En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals, així com proporcionar un enllaç a la llicència original en cas que es reutilitzi o difongui l'obra.

Segons l'article 21 de la LPI "la transformació d'una obra comprèn la seva traducció, adaptació i qualsevol altra modificació de la seva forma que derivi en una obra diferent".

S'ha de tenir en compte que les imatges manipulades digitalment (per exemple, mitjançant programes de tractament d'imatges), es poden considerar obres derivades, l'ús de les quals requereix el consentiment explícit del titular dels drets.

Per tant, en cas de dubte, sempre és millor obtenir aquest consentiment o emprar imatges difoses pels mateixos autors amb una llicència d'accés lliure.

Darrera actualització: 27/05/2024