PROPIETAT INTEL·LECTUAL

FAQ sobre propietat intel·lectual: Accés obert

L’accés obert (open access) permet el lliure accés a la producció científica o acadèmica, sense barreres econòmiques o restriccions derivades dels drets de propietat intel·lectual. Engloba tant articles científics com imatges, dades o objectes d’aprenentatge.

La UPC recolza aquest moviment internacional a partir d’UPCommons i de les normatives aprovades per Consell de Govern.

Per trobar imatges d'accés obert, es poden buscar les que els mateixos autors han distribuït mitjançant llicències d’ús "copyleft" (per exemple, Creative Commons).

Alguns autors posen les seves obres a disposició de la comunitat internacional mitjançant llicències d'ús del tipus copyleft, amb les quals poden indicar clarament a la persona que les utilitzarà de quins permisos disposa per fer-ho i sota quines condicions.

D’aquesta manera, es pot posar informació en règim de consulta lliure al web facilitant-ne l’ús, tot i que al mateix temps salvaguarda l’atribució de l’obra a l’autor i n’impedeix possibles usos no autoritzats.

Una llicència Creative Commons és un model d’aquest tipus de contracte impulsat per la fundació Creative Commons, el qual ha estat adaptat entre d’altres a la jurisdicció espanyola. Les obres que apareixen protegides sota aquestes llicències poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament, tot i que l’autor també pot autoritzar altres usos com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals.

Les sis llicències Creative Commons han estat adaptades a moltes jurisdiccions, com és el cas de la jurisdicció espanyola.

Atès que l'objectiu de Creative Commons  és garantir que les llicències siguin legalment eficaces a tot el món n'ha creat la versió 4.0, les quals estan basades en diversos tractats internacionals reguladors dels drets d'autor. D'aquesta manera, els països que no disposen de llicències adaptades a la pròpia jurisdicció poden emprar aquestes llicències internacionals.

Creative Commons  ha publicat la versió 4.0  de les llicències internacionals, de les quals podeu trobar més informació a l'apartat corresponent de la nostra web.

Open Science  és un projecte integrant de Creative Commons, tot i que amb un enfocament més ampli derivat de les limitacions i necessitats amb què es troba la comunitat científica i acadèmica per poder fer visibles les seves investigacions.

Open Science treballa en diversos projectes relacionats amb la publicació de textos científics, patents, accés a dades científiques, transferència de tecnologia i propietat intel·lectual...


Darrera actualització: 17/05/2022