PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)

El Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, ofereix informació bàsica sobre quins són els drets d’autor que cal respectar tant en la creació d'una obra com en la seva consulta, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació.

Les informacions que es donen en aquest servei són només orientatives i en cap cas es poden considerar com a dictàmens jurídics. El SEPI declina qualsevol responsabilitat en l’ús que es faci d’aquesta informació.
Serveis del SEPI
Servei d'informació

El SEPI dona resposta a les consultes dels usuaris relacionades amb els drets d’autor i altres temes sobre propietat intel·lectual que es puguin rebre. Alguns exemples de les consultes sobre les quals aquest servei pot oferir informació, formació i assessorament són:

  • En quins casos es poden reproduir imatges o altres documents de terceres persones?
  • Pot un professor/a distribuir còpies d’articles a l’alumnat?
  • Com es poden emprar els recursos disponibles a Bibliotècnica (e-revistes, ...)?
  • S'han d’inscriure les obres al Registre de la Propietat Intel·lectual?
  • Què cal fer si es vol publicar una obra amb accés obert?
Servei de tramitacions

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC tramita les peticions d'alguns identificadors dels llibres editats per Iniciativa Digital Politècnica (IDP), així com d'altres publicacions editades per les diverses unitats de la UPC (unitats bàsiques, funcionals o altres).

Trobareu més informació a: Identificadors bibliogràfics.

Com accedir-hi

    Darrera actualització: 09/06/2020