PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Materials de formació en propietat intel·lectual

Creación, reutilización y difusión de contenidos Curs en línia realitzat pel Servicio de Cooperación con las Comunidades Autónomas e Iberoamérica de l'ITE
Directrices y procedimientos para la documentación y gestión de los derechos de propiedad intelectual del patrimonio fotogràfico

Document elaborat per la Subdirección  General  de  los  Archivos  Estatales amb l'objectiu de tractar els dubtes i problemes relacionats amb el tractament i utilització del material fotogràfic

Gestión de derechos de autor en plataformas e-learning

Guia feta per la Universidad de Granada amb l'objectiu de resoldre els possibles dubtes relacionats amb els drets d'autor en l'àmbit digital, especialment en el de l'ensenyament virtual

Guía sobre gestión de derechos de autor y acceso abierto en bibliotecas, servicios de documentación y archivos Guia feta per Ignasi Labastida i César Iglesias que explica el moviment d'accés obert i les seves relacions amb la propietat intel·lectual i les llicències per a continguts oberts, especialment adreçada als col·lectius de bibliotecaris, arxivers i documentalistes
Materiales y tutoriales (REBIUN)

Conjunt de tutorials, FAQs i altres materials sobre drets d'autor creats per REBIUN

Copyright for librarians

Tutorial elaborat pel Berkman Center for Internet & Society and Electronic Information for Libraries (eIFL), consorci de biblioteques d'Àfrica, Àsia i Europa

Copyright limitations and exceptions for libraries & archives

Recull de les actuacions de treball de la IFLA en relació a les excepcions contemplades en la legislació sobre drets d'autor que afecten a biblioteques i arxius

Exceptions to copyright: libraries, archives and museums:

Guia feta per la Intellectual Property Office of United Kingdom que recull les principals excepcions a què es poden acollir les biblioteques, arxius i museus

Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries

Manual sobre propietat intel·lectual d'accés llliure editat per eIFL.net

Intellectual Property Policies for Universities

Base de dades creada per la WIPO que recull polítiques de propietat intel·lectual, manuals i models de convenis d'universitats i institucions de recerca de tot el món

IPR Tutorial Series (IEEE)

Conjunt de tutorials elaborats per IEEE il·lustratius de temes diversos relacionats amb la propietat intel·lectual: CrossCheck Service, plagi, copyright, drets d'autor, marques i patents i autoritzacions

Know your copy rights: using copyrighted works in academic settings

Guia que resol els dubtes habituals del professorat quant als drets d'explotació dels materials docents, elaborat per la Association of Research Libraries

R.I.G.H.T.S Iniciativa d'una sèrie d'usuaris d'Internet que orienta sobre la utilització de materials gràfics per Internet
El plagi: què és i com s'evita Vídeo elaborat pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC sobre el bon ús de la informació
El plagi Podcast elaborat pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC sobre què es considera plagiar i com podem evitar el plagi
Ajuda: antiplagi Blog de la UAB sobre la detecció i prevenció del plagi en un entorn virtual d'aprenentatge i, en concret, sobre les prestacions que n'ofereix el programari Urkund
Drets d'autor i plagi Recull de recursos sobre el plagi elaborat pel CRAI de la UB
¡Copiad malditos!

Primer documental emès per TVE amb llicència CC, on s'expliquen els nous reptes ètics sobre la propietat intel·lectual que planteja la revolució digital, així com el que cal fer per poder llicenciar en obert uns continguts objecte de drets d'autor

Pirateria

Vídeo de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual que va provocar polèmica per relacionar pirateria amb xarxes mafioses

Sé creativo ("Get Creative")

Vídeo on s'expliquen els principis de les llicències de Creative Commons

El plagio y la honestidad académica

Tutorial basat en un material desenvolupat originàriament per la University of Sydney Library, traduït per CI2 (comissió mixta intersectorial CRUE-TIC i REBIUN)

How to avoid plagiarism

Material elaborat per la University of Waikato

Plagiarism: what it is and how to recognize and avoid it

Tutorial de la Indiana University Bloomington

Plagiarism.org

Recull de recursos educatius relacionats amb la prevenció i detecció del plagi

Et Plagieringseventyr

Vídeo sobre el plagi fet per la Universitat de Bergen

Preventing plagiarism

Material elaborat per la Indiana University-Purdue University Indianapolis

You quote it, you note it! Tutorial elaborat per la Vaughan Memorial Library (Acadia University)
Universitat de Barcelona Drets d'autor, propietat intel·lectual i accés obert
Universitat de Girona Informació sobre la propietat intel·lectual
Universitat Autònoma de Barcelona Propietat inte·lectual i accés obert
Universitat d'Alacant Propiedad intelectual
Cornell University Copyright Information Center
University of Michigan Copyrights at the University of Michigan
University of Minnesota Librairies Copyright information and education
lasclavesdelderecho.com : propiedad industrial e intelectual Portal de continguts jurídics que dona accés a la legislació, jurisprudència, doctrina i bibliografia especialitzada en la propietat industrial i intel·lectual
Literatura professional (E-LIS) Articles de revista i altres e-prints especialitzats en propietat intel·lectual extrets d'E-LIS (E-Prints in Library and Information Science), dipòsit d'accés obert que ofereix documents sobre biblioteconomia, ciències de la informació, tecnologia i altres àmbits relacionats

Darrera actualització: 17/12/2019