INVESTIGADORS

Source Normalized Impact Paper (SNIP)

Indicador que mesura l'impacte de les citacions de les publicacions incloses a Scopus, en funció del número total de citacions d'un determinat camp científic. L'objectiu d'aquesta mètrica es poder comparar publicacions de diferents camps.
 

SNIP 2016: número de citacions (ponderades) rebudes l’any 2016 pels treballs totals publicats 2013-2015, dividides pels treballs totals publicats 2013-2015.
Les citacions ponderades segons el ‘potencial de citació’ de la categoria de la revista (categoria determinada segons conjunt de documents citants).

Una citació té més valor en els camps on hi ha menys freqüència de citacions que en àrees amb tendència a rebre moltes citacions.

Més informació sobre la metodologia emprada a CTWS, University of Leiden, creadors de l'indicador

Pots consultar-lo de manera gratuïta a Scopus, seleccionant "Sources" i buscant la revista pel títol, editor o ISSN.


Darrera actualització: 14/12/2018