INVESTIGADORS

Factor d'impacte (FI)

Indicador que mesura la freqüència amb la qual ha estat citat, de mitjana, l’article d’una revista en un any concret. Fa referència a revistes i quantifica el ressò que els seus continguts tenen en el món científic i acadèmic ajudant a avaluar la importància relativa d'una revista, especialment si es compara amb d'altres del mateix camp científic.
 

En el Journal Citation Reports (JCR) es calcula dividint el nombre de citacions de l’any en curs dels articles publicats en els dos anys anteriors, pel nombre total d’articles publicats en aquests dos anys. Es calcula anualment en dues edicions, Science i Social Sciences Edition.

Exemple: per determinar el factor d’impacte d’una revista durant l’any 2007: 

 

Factor d'impacte (Impact factor)

Així, si una revista s’ha citat un cop, de mitjana, per a cada article publicat cal entendre que el factor d’impacte serà 1. Per saber si un factor d’impacte és alt o no, cal comparar-lo amb el factor d’impacte d’altres revistes de la mateixa Subject Category.

Sovint s’ha posat en dubte la validesa del factor d’impacte com a índex de qualitat. Alguns dels punts a tenir en compte en aquest sentit són:

  • La cobertura de publicacions per part del JCR és irregular i inclou poques publicacions de llengua no anglesa.
  • La comparació de factors d’impacte entre diferents categories temàtiques no és vàlida.
  • Alguns editors animen els autors a citar articles de la mateixa revista a la qual publiquen.
  • Existeix la possibilitat de l’autocita.
  • Hi ha citacions negatives i aquestes computen igual que les positives.
  • El Factor d’impacte d’una revista pot canviar cada any.
  • El Factor d’impacte no és una mesura infal·lible de qualitat. Alguns articles poden rebre citacions anys després d’haver estat publicats, fet freqüent en algunes disciplines.

Darrera actualització: 09/03/2022