INVESTIGADORS

Citacions per article

Indicador que permet saber la quantitat de citacions que ha rebut una publicació.

 

Descarrega les instruccions per buscar les citacions rebudes per un article a les principals fonts d'informació.

IMPORTANT:

  • Accés a Scopus. Si accedeixes directament a Scopus a través de Google o la FECYT recorda instal·lar prèviament el botó eBIB en el navegador.

  • Accés al Web of Science. Si  accedeixes al WoS a través de la FECYT segueix les instruccions d'accés.

Citacions al WoS   Ctacions a Scopus  Citacions a Google Scholar 


Darrera actualització: 29/03/2019