INVESTIGADORS

Organismes

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.
 

L' Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu mitjançant l'avaluació, la certificació i l'acreditació de l'ensenyament, del professorat i de les institucions.

Els següents programes tenen en compte indicadors bibliomètrics:

Programa ACADEMIA             Programa PEP    

 

 

ANECA, a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) avalua l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques dels organismes públics d’investigació de l’Administració General de l’Estat, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).

Amb data 22 de desembre de 2023 s'ha publicat al BOE la 

Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Secretaría General de Universidades en la que s'aprova la 

convocatòria 2023 per a l'avaluació dels sexennis d'investigació.

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de gener al 12 de febrer del 2024.

 

Convocatòria 2023

 

Novetats Convocatòria sexennis 2023 

L'ANECA ha renovat els criteris d'avaluació dels sexennis d'investigació que han estat publicats amb data de 5 de desembre de 2023: 

Criteris d'avaluació (Resolución de 5 de diciembre de 2023)    

 

Aportacions ordinàries i extraordinàries per a cada camp de coneixement

Per obtenir les mètriques podeu consultar la taula que remet a les 11 guies elaborades per les Biblioteques UPC que complementa la informació de la "Lista de posibles métricas, fuentes y dimensiones para evidenciar el valor de cada aportación":

 

Guia per al CV narratiu
(exemples d'estil narratiu per a les mètriques segons les dimensions: Aportació, Mitjà de difusió i Ciència Oberta)
 

 

Barem general d'aplicació a l'avaluació dels sexennis de recerca 2023

 

Barems específics elaborats pels Comitès Assessors per als diferents Camps/Subcamps 2023

 

Preguntes freqüents 2023 Infografia resum

 

Convocatòria 2022

 

Sexennis  Convocatòria (Resolución de 23 de diciembre de 2022) 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2022

 Criteris d'avaluació (Resolución de 21 de noviembre de 2022)  

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

 

Amb data 29 de desembre de 2023 s'ha publicat al DOGC la Resolució REU/4404/2023 de 22 de desembre per la qual es dona publicitat als criteris per a l'avaluació de l'activitat de recerca.

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de gener al 2 de febrer del 2024, ambdós inclosos.

 

Per obtenir les mètriques podeu consultar la taula elaborada per a la Convocatòria sexennis ANECA (també vàlida per l'AQU) que remet a les 11 guies elaborades per les Biblioteques UPC:

 

Convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora 2024
 

  Criteris per a l'avaluació (Resolució REU/4404/2023, de 22 de desembre) 

Calendari de convocatòries professorat

Presentació de sol·licituds

 

Acreditació de la recerca

 

Acreditació lector   Acreditació catedràtic   Acreditació agregat

 


Darrera actualització: 24/01/2024