INVESTIGADORS

Organismes

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.
 

L' Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu mitjançant l'avaluació, la certificació i l'acreditació de l'ensenyament, del professorat i de les institucions.

Els següents programes tenen en compte indicadors bibliomètrics:

Programa ACADEMIA             Programa PEP    

 

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya promou la millora de la qualitat en el sistema universitari de Catalunya.

Convocatòries per al professorat   Calendari    Criteris d'avaluació

 

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora avalua l'activitat investigadora del personal docent universitari amb l'objectiu de reconèixer complements de productivitat (sexennis).

Procediment sol·licituds   Criteris d'avaluació  Sexennis


Darrera actualització: 22/11/2018