INVESTIGADORS

Organismes

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.
 

L' Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu mitjançant l'avaluació, la certificació i l'acreditació de l'ensenyament, del professorat i de les institucions.

Els següents programes tenen en compte indicadors bibliomètrics:

Programa ACADEMIA             Programa PEP    

 

 

ANECA, a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) avalua l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques dels organismes públics d’investigació de l’Administració General de l’Estat, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).

Convocatòria trams de recerca (sexennis) del 16 de gener de 2023 al 6 de febrero de 2023

 

 

Sexennis  Convocatòria (Resolución de 23 de diciembre de 2022) 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2022

 Criteris d'avaluació (Resolución de 21 de noviembre de 2022)  

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora 2023

 

Presentació de sol·licituds

 

Acreditació de la recerca

 

Acreditació lector   Acreditació catedràtic   Acreditació agregat

 

 


Darrera actualització: 31/01/2023