INVESTIGADORS

Organismes

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.
 

L' Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu mitjançant l'avaluació, la certificació i l'acreditació de l'ensenyament, del professorat i de les institucions.

Els següents programes tenen en compte indicadors bibliomètrics:

Programa ACADEMIA             Programa PEP    

 

 

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora avalua l'activitat investigadora del personal docent universitari amb l'objectiu de reconèixer complements de productivitat (sexennis).

 

Procediment sol·licituds  Sexennis

 

 Criteris d'avaluació (Resolución de 14 de noviembre de 2018)  

 


Darrera actualització: 20/11/2019