INVESTIGADORS

Organismes

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.
 

L' Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu mitjançant l'avaluació, la certificació i l'acreditació de l'ensenyament, del professorat i de les institucions.

Els següents programes tenen en compte indicadors bibliomètrics:

Programa ACADEMIA             Programa PEP    

 

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Convocatòries d'avaluació de l'activitat investigadora 2021

 

Formulari de sol·licitud

 

Acreditació de la recerca

 

Acreditació lector   Acreditació catedràtic   Acreditació agregat

 

 

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora avalua l'activitat investigadora del personal docent universitari amb l'objectiu de reconèixer complements de productivitat (sexennis).

Convocatòria trams de recerca (sexennis) del 17 de gener al 7 de febrer de 2021

 

Sexennis  Convocatòria (Resolución 27 de diciembre de 2021) 

 

 Criteris d'avaluació (Resolución de 23 de diciembre de 2021)  

 


Darrera actualització: 18/01/2022