INVESTIGADORS

Organismes

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.
 

L' Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu mitjançant l'avaluació, la certificació i l'acreditació de l'ensenyament, del professorat i de les institucions.

Els següents programes tenen en compte indicadors bibliomètrics:

Programa ACADEMIA             Programa PEP    

 

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Convocatòria oberta mèrits de recerca PDI contracat del 15 de gener al 7 de febrer de 2020

Sol·licituds avaluació de l'activitat investigadora 

 

Acreditació de la recerca

 

Acreditació lector   Acreditació catedràtic   Acreditació agregat

 

 

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora avalua l'activitat investigadora del personal docent universitari amb l'objectiu de reconèixer complements de productivitat (sexennis).

Convocatòria trams de recerca (sexennis) del 15 al 31 de gener de 2020

 

Sexennis   Sol·licituds (Resolución 10 de diciembre de 2019) 

 

 Criteris d'avaluació (Resolución de 12 de noviembre de 2019)  

 


Darrera actualització: 16/01/2020