INVESTIGADORS

Índex h

L'índex h mesura l'impacte de la recerca d'un autor combinant qualitat i quantitat. 
 

  • Es recullen tots els treballs d'un autor i s'ordenen de forma descendent en funció de les citacions rebudes.
  • L'índex h és una mesura de posició, concretament aquella en la qual el volum de citacions és major o igual al número d'ordre que ocupa l'article en una distribució descendent de les citacions.
L'exemple següent mostra com l'índex h en aquesta taula és de 4 (nombre de citacions igual o superior al seu número d'ordre). 

Ordre de l'article

Nombre de citacions 
1 20
2 16
3 10
4 5
5 4

Consulta les instruccions per consultar l'índex H segons el recurs on el vols localitzar.

IMPORTANT:

  • Accés a Scopus. Si accedeixes directament a Scopus a través de Google o la FECYT recorda instal·lar prèviament el botó eBIB en el navegador.
  • Accés al Web of Science. Si  accedeixes al WoS a través de la FECYT segueix les instruccions d'accés.

 

Índex H a Scopus   Índex H al WoS   Índex H a Google Scholar

 


Darrera actualització: 18/07/2019