INVESTIGADORS

Journal Citation Indicator

Nou indicador incorporat a la nova plataforma JCR 2021 per mesurar totes les revistes incloses al JCR.

A partir del 2021, JCR incorpora les revistes de les col·leccions de Web of Science - Core Collection:

  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Atès que aquestes revistes, tot i ser al JCR no tindran Factor d'Impacte, han desenvolupat una nova mètrica per les revistes incloses a les col·leccions tradicionals: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) i els nous índexs incorporats al JCR (A&HCI) i (ESCI).

 

Té en compte l'Impacte de les citacions normalitzades per categoria (CNCI) dels articles i reviews publicats els tres anys anteriors. 

Exemple:

  • Al 2020 el Journal Citation Indicator tindrà en compte revistes que van publicar articles i reviews al Web of Science en 2017. 2018 i 2019 i analitzarà totes les citacions que van rebre aquests documents entre 2017 i 2020.

 

 

Introducció al JCI (anglès)

Guia ràpida sobre el JCI (anglès)

 


Darrera actualització: 27/01/2023