PLA ESTRATèGIC DE LES BIBLIOTEQUES

Exercicis DAFO

Us presentem els diferents exercicis DAFO que hem elaborat per proporcionar una visió exhaustiva del nostre marc estratègic.

Els DAFOS ofereixen una anàlisi detallada dels factors interns i externs que afecten a les nostres biblioteques i també a la UPC i per extensió a l'entorn universitari. Aquests documents són essencials per entendre la nostra posició actual i les passes que seguirem per adaptar-nos als canvis que es produiran durant els propers anys.

Volem agrair la participació a totes les persones de l'SBPA, al PDI, al PTGAS i a l'estudiantat.


Darrera actualització: 22/01/2024