PLA ESTRATèGIC DE LES BIBLIOTEQUES

Pla estratègic de les biblioteques

Des del 1991, les biblioteques de la UPC estem treballant conjuntament en el marc d’una planificació estratègica. Durant els propers mesos redactarem el nou Pla estratègic 2030 i volem que sigui amb la vostra participació.

Aquest nou Pla ens ha de permetre alinear-nos amb l'estratègia de la Universitat i afrontar amb èxit els reptes de futur que actualment tenen les biblioteques universitàries, com són la construcció de la biblioteca digital i els serveis bibliotecaris personalitzats davant la transformació digital de l'educació i de la informació científica, l'accés obert a la ciència i la reutilització de les dades de recerca per fer realment una ciència al servei de la societat, la millora i la modernització de les biblioteques i les seves instal·lacions per oferir espais adequats a les noves formes d’estudi en grup i recuperar la vida presencial als campus,...

Per fer-ho possible, realitzarem diversos exercicis per detectar i concretar aquestes noves necessitats i analitzarem també com s'estan preparant les millors biblioteques universitàries del món per afrontar el futur.

Esperem poder disposar d’un nou full de ruta que ens ajudi a caminar amb èxit en els propers anys.  

Dídac Martínez. Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

Calendari

Calendari

Participa-hi!

Les enquestes ja s'han tancat. Els resultats ja estan disponibles. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Comissions

Comissió estratègica

Membres Funcions
Òrgans de govern de la Universitat.
 • Alinear el nou Pla amb les prioritats i les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat.
 • Aportar propostes i millores a l'esborrany de document final.
 • Presentar i aprovar el document final als òrgans de govern de la Universitat.
 • Altres

 

Comissió de les biblioteques i els centres

Membres Funcions
Biblioteques i centres corresponents: equips directius, Juntes d'escoles i centres, departaments, grups de recerca, UTG, Delegacions d’estudiants, PDI, PTGAS,...
 • Analitzar les dades d’ús de la biblioteca.
 • Analitzar els resultats de les enquestes adreçades a l'estudiantat i al professorat de la Universitat. 
 • Realitzar grups de treball i trobades per detectar les necessitats actuals.
 • Elaborar propostes i millores a implementar els propers anys.
 • Altres 

 

Comissió tècnica

Membres Funcions
Directora Àrea Cultura: Carme Fenoll
 • Elaborar la planificació i coordinar les actuacions a dur a terme. 
 • Recollir i analitzar la informació generada.
 • Elaborar i redactar l’esborrany de proposta del nou Pla.
 • Editar el document final i fer-ne la difusió.
 • Altres.
Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i arxius (SBPA): Dídac Martínez 
Marta López: Serveis Generals de Biblioteques
Andrés Pérez: Serveis Generals de Biblioteques
Marta García: Serveis Generals de Biblioteques
Marta Serrat: Biblioteca de l'ETSAB (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona)

Darrera actualització: 10/05/2024