PLA ESTRATèGIC DE LES BIBLIOTEQUES

Enquesta participativa (PDI, estudiantat i PTGAS)

Entre els mesos d'octubre de 2023 i gener de 2024 vam rebre un total de 358 respostes per part de 109 PDI, 174 estudiants i 75 PTGAS que ens ajudaran a dissenyar unes biblioteques que segueixin treballant com a motors essencials per al coneixement i el suport acadèmic.

Amb la vostra participació activa, estem segurs que podrem orientar el futur de les Biblioteques de la UPC de manera que responguin a les vostres necessitats i a les demandes canviant de l'entorn universitari.

Mantindrem una comunicació oberta sobre les passes següents i les accions derivades d'aquests resultats, demostrant el nostre compromís amb una comunitat universitària informada i activament implicada.

Gràcies per ser part d'aquest procés.

Qüestions formulades

Afirmacions proposades al PDI

Temes clau de futur (comuns per tots els col·lectius)
Estic ben informat/ada dels recursos, serveis i activitats de la biblioteca
  • Transformar les biblioteques en veritables centres de recursos amb espais flexibles pensats per a la creació d’idees i projectes i per fomentar el benestar emocional amb horaris amplis i gestionats per professionals diversos
  • Accedir a la informació digital, els llibres i revistes científiques electròniques, però també a altres formes i canals d’informació com els sistemes generatius d’informació produïts amb intel·ligència artificial serà fonamental en els propers anys
  • Augmentar la col·laboració, la visibilitat, la difusió, l’impacte i l’accés a la producció científica i acadèmica de la UPC, retenint, protegint i garantint els drets digitals dels seus autors
  • Avançar en la ciència oberta reutilitzant les dades de recerca, la ciència ciutadana, la transferència tecnològica i la recerca col·laborativa
  • Les biblioteques han de ser agents clau de la dinamització cultural de la Universitat i del foment de l’activitat presencial en el marc d’una docència i una recerca cada vegada més digitals i en xarxa
  • Potenciar la comprensió lectora dels estudiants per facilitar la lectura crítica de textos, problemes i raonaments que contenen conceptes complexos expressats amb vocabularis i terminologies especialitzats
  • En la societat de la postveritat, les fake news i les xarxes socials, és fonamental enfortir el pensament crític i l'alfabetització mediàtica dels estudiants. Formar-se i informar-se requereix aprendre a buscar i avaluar la informació rellevant de manera objectiva, qüestionar les fonts i cercar evidències de la veracitat de la informació
El personal de la biblioteca coneix i entén què és el que necessito pel meu dia a dia com a docent i investigador i em facilita suport
La biblioteca ha de coordinar-se més activament amb els altres serveis de suport a la recerca i la docència
La biblioteca em facilita la meva tasca com a investigador durant tot el cicle de la recerca
Disposo de formació i recursos per maximitzar l’accés obert a les dades i a les publicacions
Tinc accés a tota la documentació científica que necessito per realitzar la meva activitat docent i de recerca
Incentivo l’ús dels recursos i serveis de la biblioteca a les meves classes
Afirmacions proposades a l'estudiantat
A la biblioteca sempre hi ha algú que m’atén quan necessito informació
Els espais i els equipaments de la biblioteca són adequats i confortables
Estic ben informat/ada dels horaris, serveis i activitats que m’ofereix la biblioteca
Només vaig a la biblioteca perquè necessito un lloc per estudiar i faig servir Google o ChatGPT per buscar informació
Per seguir els meus estudis amb èxit necessito anar a la biblioteca
Estic satisfet amb els serveis de la biblioteca
Afirmacions proposades al PTGAS
Els espais i els equipaments de la biblioteca són adequats i confortables
La col·laboració de la meva unitat amb la biblioteca és fluida i les sinergies creades són positives per l'assoliment dels respectius objectius
No necessito la biblioteca perquè faig servir Google o eines d’IA per buscar informació i avançar en les meves tasques
La biblioteca m’informa de les activitats i col·leccions culturals disponibles

 


Darrera actualització: 21/01/2024