IDENTIFICADORS BIBLIOGRàFICS

International Standard Serial Number (ISSN)

L'ISSN és un número d'identificació únic per a publicacions periòdiques (revistes, anuaris, butlletins, sèries de monografies, etc.).

A diferència de l'ISBN (per a llibres) no és necessari que la publicació periòdica sigui venal per a disposar d'ISSN. És més, és recomanable que totes les publicacions periòdiques (en versió paper o electrònica) en disposin.

 

La Biblioteca de Catalunya  gestiona l'assignació del número ISSN per a publicacions en sèrie editades per empreses i entitats radicades a Catalunya des de gener de 2008, fruit del traspàs de funcions i serveis relatius a aquesta competència a la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 1405/2007, de 29 d'octubre de 2007).

Tal com es detalla a la seva web:

  • L'ISSN identifica en tot el món una publicació periòdica, de forma unívoca i sense ambigüitats.
  • És un element bàsic en tots els processos d'informació, comunicació, control i gestió que facin referència a aquests tipus de publicacions.
  • Constitueix un mètode de comunicació ràpid i eficaç entre editors, distribuïdors, llibreters i agències de subscripció perquè assegura, entre altres gestions, la identificació precisa i immediata en el cas de comandes de subscripció.
  • És una base idònia per a la construcció dels codis de barres de les publicacions en sèrie, els quals faciliten la comercialització.
  • Comporta la construcció de la Base de dades Internacional de l'ISSN que, amb més d'un milió de registres i la fiabilitat de les dades, constitueix un recurs informatiu essencial pel que fa a les publicacions en sèrie.

Per a les revistes i altres publicacions periòdiques editades per membres de la comunitat científica de la UPC i dipositades electrònicament al dipòsit UPCommons, el Servei de Propietat Intel·lectual us en facilita la tramitació mitjançant el seu formulari.

Les persones interessades en sol·licitar l'ISSN per a revistes no dipositades a UPCommons, ho poden fer gratuïtament mitjançant el formulari de la Biblioteca de Catalunya, sempre que es tinguin en compte els requisits detallats a la seva web. Per exemple, en el cas de publicacions impreses, cal tenir en compte la següent informació:

  • Abans de sol·licitar l’ISSN s’haurà d’haver tramitat l’obtenció de número de Dipòsit Legal (DL).
  • Quan s'envia el formulari de sol·licitud, cal annexar un fitxer de la coberta i de la pàgina de crèdits.
  • La localització preferent per imprimir l'ISSN en una publicació en sèrie impresa és la part superior dreta de la coberta, amb el format ISSN 0000-0000. Altres ubicacions alternatives són l'àrea de la capçalera, la pàgina de copyright, o a la zona on es dóna la informació sobre l'editor, freqüència, i altres dades de la publicació.
  • Si la publicació porta temps en curs de publicació s’ha d’adjuntar un exemplar del primer número i també un altre més recent.

Darrera actualització: 05/10/2023