IDENTIFICADORS BIBLIOGRàFICS

Handle

Tant el Handle com el DOI són sistemes d'identificació d'objectes digitals que permeten assignar un PURL ("persistent uniform resource locator") als documents electrònics (llibres, articles de revista, comunicacions de congressos, materials docents, etc.).

  • Mitjançant l'ús d'aquest protocol, podeu assignar als vostres recursos electrònics una adreça permanent a Internet que els identifiqui amb independència del nom del servidor on el tingueu dipositat.
  • L'accés permanent dels identificadors URN evita als internautes la recuperació d'una URL que ha deixat de ser vàlida (el conegut "error 404" dels navegadors).
  • El DOI és una variant del sistema Handle destinat a facilitar les transaccions comercials amb documents electrònics.

El sistema Handle és un sistema desenvolupat per la Corporation for National Research Initiatives (CNRI) que permet l'atorgament d'identificadors persistents a recursos d'informació existents a la xarxa (llibres, capítols, revistes, articles, gràfics, vídeos, etc.).

  • Aquest sistema d'identificació única garanteix un accés permanent als documents digitals existents a la xarxa, encara que es canviï la ubicació d'aquests documents al llarg del temps. Per exemple, un localitzador uniforme de recursos (URL) no és un identificador persistent perquè els seus continguts poden ser moguts a una altra ubicació.
     
  • Aquest accés permanent es basa en un sistema de resolució que ofereix els documents digitals a partir dels seus identificadors Handle, no de la seva ubicació (adreça URL). D'aquesta manera, si es mou un document de localització, per exemple, per un canvi de servidor, aquest es pot seguir identificant amb el mateix identificador Handle (independentment de la seva adreça URL actual o anterior).

Cada Handle està format per un prefix que identifica al productor de l'identificador (editorial, empresa, repositori institucional, etc.), i per un sufix que identifica cadascun dels objectes digitals (llibre, capítol, revista, article, imatge, etc.).

 

Prefix 2099.1 identificador del dipòsit Treballs acadèmics UPC
Sufix 19080 identificador del projecte final de màster dipositat a Treballs acadèmics UPC.

Per poder localitzar un document amb un identificador Handle, es pot escriure a la barra del navegador la cadena "http://hdl.handle.net/" seguida del prefix i sufix corresponent, la qual cosa redirecciona l'usuari directament al document:

Alternativament, es pot emprar el localitzador existent a http://hdl.handle.net/. Aquest localitzador, a més de redireccionar l'usuari al document, també ofereix informació addicional com la URL associada.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC fa servir el sistema Handle per identificar tots els objectes dipositats a UPCommons, conjunt de dipòsits institucionals de la UPC. Per tant, tots els documents allotjats als diversos dipòsits d'UPCommons reben automàticament un Handle que els identifica, garantint-ne l'accés permanent (URL permanent):

 

E-prints UPC

Producció científicotècnica del personal docent i investigador de la universitat

Revistes UPC Revistes publicats i/o organitzats per la UPC
Congressos UPC Congressos publicats i/o organitzats per la UPC
Treballs acadèmics UPC TFG, TFM i altres treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC
Tesis UPC Tesis doctorals elaborades pels doctorands de la UPC
Videoteca UPC Vídeos produïts per la UPC

Més informacióDarrera actualització: 28/05/2019