IDENTIFICADORS BIBLIOGRàFICS

Digital Object Identifier (DOI)

Tant el Handle com el DOI són sistemes d'identificació d'objectes digitals que permeten assignar un PURL ("persistent uniform resource locator") als documents electrònics (llibres, articles de revista, comunicacions de congressos, materials docents, etc.).

 • Mitjançant l'ús d'aquest protocol, podeu assignar als vostres recursos electrònics una adreça permanent a Internet que els identifiqui amb independència del nom del servidor on el tingueu dipositat.
 • L'accés permanent dels identificadors URN eviten als internautes la recuperació d'una URL que ha deixat de ser vàlida (el conegut "error 404" dels navegadors).
 • El DOI és una variant del sistema Handle destinat a facilitar les transaccions comercials amb documents electrònics.

El Digital Object Identifier (DOI) és un identificador únic i permanent per a publicacions electròniques que proporciona informació sobre la descripció dels objectes digital (revistes, articles, etc.), així com la seva localització a Internet (mitjançant les metadades corresponents).

A diferència del sistema URL de les pàgines web, el sistema DOI  no canvia amb el pas del temps encara que l’article sigui reubicat en una adreça diferent. El motiu d'aquesta permanència és la incorporació de tota la informació afectada en forma de metadades.

El DOI s’assigna principalment a articles de revistes electròniques, però també a llibres, capítols de llibres, comunicacions de congressos, vídeos i altres objectes digitals.

Les prestacions principals del DOI són:

 • Cerca i localització d'un document en la xarxa, garantint-ne totalment la seva disponibilitat. Per exemple, es poden emprar els cercadors de Crossref i de DOI Foundation.
 • Citació i publicació de documents o recursos científics.
 • Compartició d'informació.
 • Navegació per publicacions de forma transparent.

El DOI és un codi alfanumèric, basat en la norma NISO Z39.84, DOI Syntax, que presenta la següent estructura:

 • directori DOI: http://doi.org
 • prefix, per identificar la Universitat. El prefix per la UPC és 10.5821
 • separador “/”
 • sufix, per identificar l'objecte digital. Estructura flexible establerta pel gestor del DOI.

Exemple:  http://doi.org/10.1000/182

Els avantatges principals que ofereix la identificació de les publicacions científiques mitjançant un DOI són:

 • Garantia d'un accés directe i permanent al recurs electrònic
 • Augment de la visibilitat de les publicacions científiques (amb l'increment associat de citacions)
 • Identificació de la propietat intel·lectual d’un recurs electrònic, gràcies a la informació associada a les metadades corresponents
 • Interoperabilitat amb altres plataformes, repositoris o motors de cerca

Algunes recomanacions relacionades amb l'ús del DOI són:

 • El DOI del document sempre s’ha de mostrar en forma d'URL i en mode link.
 • Qualsevol canvi en el document registrat ha de ser actualitzat en un directori centralitzat (canvi de localització de l'arxiu, modificacions de metadades, etc.).
 • Cal utilitzar el DOI obtingut en les citacions bibliogràfiques d’articles i d'altres publicacions de la Universitat.

La unitat responsable de la gestió del DOI a la UPC és Iniciativa Digital Politècnica (IDP), gestió que presenta les següents característiques:

 • L'Agència de registre dels DOI de la UPC és CrossRef.
 • L'atorgament actual del DOI està molt lligat a la plataforma OJS de la Universitat (Revistes UPC).
 • Les persones de contacte d'IDP encarregades de la gestió del DOI son:
 • Jordi Prats: jordi.pratsArrovaupc.edu
 • Fran Máñez: francisco.manezArrovaupc.edu

Darrera actualització: 22/01/2019