DOCUMENTACIó ACADèMICA

Documentació acadèmica

Programes d'assignatures

Disposem del programa de 3 assignatures de l'any 1942 impartides pel professor Pérez del Río:

 

Programa de l'assignatura Coneixement de màquines (Conocimiento de máquinas) de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona de l'any 1942 impartida pel professor José Pérez del Río.

Enllaç al programa

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de l'assignatura Màquines i calderes (Máquinas y calderas) de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona de l'any 1942 impartida pel professor José Pérez del Río.

Enllaç al programa

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de l'assignatura Taller 1 i Taller 2 (Taller 1º y Taller 2º) de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona de l'any 1942 impartida pel professor José Pérez del Río.

Enllaç al programa

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificacions sobre la biblioteca

A la biblioteca es conserven algunes notificacions que José Pérez del Río va fer, en el seu moment, com a secretari de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona, referents al servei de préstec i al funcionament de la biblioteca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 29/02/2024